Udredning

MEDICINSK UDREDNING SAMT DIAGNOSE AFKLARING
Skovhus Privathospital samarbejder med en lang række af landets kom¬muner på forskellige områder og niveauer. Vi har ingen ventetid og kan derfor sætte en behandling i gang fra dag til dag.
Skovhus Privathospital leverer psykiater- og psykologkonsultationer på konsulentbasis, f.eks. i forbindelse med udredninger eller speciallægeer¬klæringer. Vi har ingen ventetid, og kan derfor levere de ønskede ydelser med det samme til gavn for både patient og kommune. Forløbet kan forgå enten ambulant eller ved kort indlæggelse.

MIDLERTIDIGE INDLÆGGELSER
På Skovhus Privathospital har vi dag til dag ind- og udskrivning. Det betyder, at vi ikke har noget opsi¬gelsesvarsel, og man kan rejse med dags varsel. På Skovhus Privathospital betaler man kun for de dage man rent faktisk er indlagt og prisen er inkl. ophold, forplejning, konsultationer hos psykolog eller psyki¬ater samt medicin. Skovhus Privathospital har god erfaring med behandling af borgere, der hverken rummes i den offentlige psykiatri, men heller ikke kan håndteres i botilbud, egen bolig eller lign. hvor dette er målet for behandlingen. Derudover kan hospitalet anvendes eksempelvis i forbindelse med en borger, der står mellem to opholdstilbud eller som man endnu ikke er afklaret med, hvor man skal placere.

LÆNGEREVARENDE OPHOLD
Skovhus Privathospital modtager også borgere til længerevarende ophold. En afdeling af hospitalet er indrettet til længerevarende tilbud og benyttes til nogle af de allersværeste patienter. I stedet for at oprette ”særforanstaltninger”, det man også kalder enkeltmandstilbud, har en række kommuner oplevet både markant økonomisk besparelse og et kvalitetsløft ved at anbringe borgeren på Skovhus Privathospital.