Misbrug

Skovhus Privathospital er Danmarks største private psykiatriske hospital med en fast stab af psykiatere og psykologer.

På Skovhus Privathospital behandler vi alle former for psykiske lidelser hos børn, unge og voksne og tilbyder både ambulant- og døgnbehandling.

Behandling af misbrugslidelser
På Skovhus Privathospital behandler vi forskellige misbrugslidelser og har stor erfaring med behandling indenfor især følgende misbrugsområder:
• Alkoholafhængighed
• Hashafhængighed
• Medicin- og pilleafhængighed

Skovhus Privathospital tilbyder et privat professionelt alternativ til det eksisterende behandlings- og udredningstilbud i offentligt regi.

Udredning
Udredning er et individuelt samtale(r) om patientens sociale, fysiske og psykiske situation i relation til dennes misbrug. Udredningen bygger på de oplysninger som patienten giver til psykiater.
I udredningen indhentes efter aftale med patienten relevante lægefaglige dokumenter. Der
samarbejdes med kommunale instanser samt bl.a. somatiske sygehuse,
kriminalforsorgen, egen læge og lign.
I udredningsforløbet kan der trækkes på psykolog og anden lægefaglig ekspertise som støtte til afklaring af, hvilket behandlingsforløb der er det rette.
Efter endt udredning vurderes dit behov for indsats og videre forløb.

Ambulant behandling
Ved ambulant behandling forstås individuelle behandlingssamtaler individuelt, disse finder sted på en af Skovhus Privathospitals afdelinger.

Døgnbehandling
Døgnbehandling er den mest intense behandlingsform. Behandlingen foregår på Skovhus Privathospital, hvor patienten opholder sig både dag og nat. Varighed af døgnbehandlingstilbuddet er individuelt.
De fleste døgnbehandlingstilbud har misbrugsfrihed som mål for behandlingen. Tilbuddene sigter mod at tilbyde et miljø uden misbrug, og det forventes, at patienten deltager i de aktiviteter, der foregår f.eks. information og undervisning, samtaler, individuel terapi og NADA-akupunktur samt generhvervelse og udvikling af sociale kompetencer.