Døgnbehandling

Hvis der er behov for døgnbehandling, vil du blive indlagt på Skovhus Privathospital og dermed bo der døgnet rundt i en tidsperiode. Når du er indlagt har du mulighed for at tage imod de mange forskellige behandlingstilbud, der er en del af Skovhus Privathospitals udbud på det givne tidspunkt.

Primært for voksne
Målgruppen for et døgnbehandlingsforløb på Skovhus Privathospital er voksne over 15 år, som har en psykiatrisk lidelse med så alvorlige symptomer, at indlæggelse er nødvendig.
Et døgnbehandlingsforløb på Skovhus Privathospital omfatter behandling 7 dage ugentligt i ca. 6-24 uger.

Behandling og rehabilitering
Formålet med et døgnbehandlingsforløb på Skovhus Privathospital er at behandle, pleje og rehabilitere patienter med en psykiatrisk lidelse i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis.
Målet med behandlingen er at mindske patientens symptomer og øge deres funktionsniveau og livskvalitet.

Muligt indhold efter individuel vurdering:

  • Psykosocial intervention har til formål at reducere antallet af psykotiske tilbagefald og øge patientens sygdomsindsigt, sociale funktion og overholdelse af behandlingen.
  • Psykoedukation. Undersøgelser viser, at manglende sociale færdigheder er tæt forbundet med et dårligt sygdomsforløb i form af social isolation og ringe livskvalitet. Den sociale færdighedstræning på Skovhus Privathospital tager derfor sigte på at udvikle de kompetencer, som gør patienten i stand til at indgå i sociale sammenhænge.
  • Systemisk og narrativ miljø- og adfærdsterapi sigter blandt andet på, at patienten lærer metoder til håndtering af vanskelige tanker, følelser og adfærd ved at finde alternative reaktionsmønstre. Med udgangspunkt i konkrete dagligdagssituationer trænes patienten i sociale færdigheder og teknikker til omstrukturering med det formål at udvikle alternativer til hidtidige dysfunktionelle tanke- og adfærdsmønstre.
  • Netværksintervention. Undersøgelser viser, at den mest effektive behandling for mange psykiske lidelser opnås, hvis patientens pårørende involveres. Et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital indebærer derfor så vidt muligt kontakt til mindst én af patientens nærmeste.

 

Psykosocial behandling:

Et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital indebærer efter en individuel behovsvurdering psykosociale behandlingsformer. Den psykosociale behandling er en rehabiliteringsproces, hvor patientens egne mål er i centrum.

Rehabiliteringen har fokus på tre forhold som er betydningsfulde for den enkelte:

  • Begribelighed – at man forstår, hvad der sker med én.
  • Håndterbarhed – at man føler at have kontrol med, hvad der sker med én.
  • Meningsfuldhed – at den forandringsproces, man ønsker iværksat, er værdifuld og meningsfuld for én selv.

Psykosociale færdigheder er for eksempel evnen til at kommunikere, til at planlægge, evnen til at kontakte andre mennesker og have en samtale og evnen til at håndtere konflikter.

Inddragelse af psykosociale behandlingsmetoder i behandlingsforløbet har til formål at reducere antallet af psykotiske tilbagefald og øge patientens sygdomsindsigt, sociale funktion og overholdelse af behandlingen. Hvilket vil sige, at man tager den rigtige medicin i de rigtige doser på aftalt tidspunkt.

Den psykosociale behandling på Skovhus Privathospital anvendes således i kombination med medicin.

 

Psykoedukation:

Formålet med undervisning af patienten og evt. dennes pårørende er sekundær forebyggelse, dvs. undervisning i at mestre den eksisterende sygdomstilstand, forebygge tilbagefald og fremme rehabilitering.

Psykoedukation har særligt fokus på at forbedre patientens compliance med den medicinske del af behandlingen, idet det er vores erfaring, at mange psykiske patienter ophører med behandlingen i løbet af det første år efter udskrivning.

Undersøgelser viser, at manglende sociale færdigheder er tæt forbundet med et dårligt sygdomsforløb i form af social isolation og ringe livskvalitet, hvorfor den sociale færdighedstræning på Skovhus Privathospital tager sigte på at udvikle de kompetencer, som gør patienten i stand til at indgå i en given social sammenhæng. Dette gælder blandt andet evnen til at løse praktiske problemer, engagere andre mennesker i en relation, mobilisere et støttende netværk, bo i selvstændig bolig og varetage en funktion på beskæftigelsesområdet.

 

Systemisk og narrativ miljø- og adfærdsterapi:

Miljøterapi er en behandlingsform, som udføres i kraft af miljøets struktur og aktiviteter samt gennem relationer med patienten, de professionelle behandlere og andre i miljøet. Miljøterapi er med til at forbedre patientens praktiske og sociale færdigheder, herunder relationen til andre mennesker.

Miljøterapien sigter bl.a. på, at patienten lærer metoder til håndtering af vanskelige tanker, følelser og adfærd ved at finde alternative reaktionsmønstre og udvikle nye færdigheder. Med udgangspunkt i konkrete dagligdagssituationer trænes patienten i sociale færdigheder og teknikker til omstrukturering med det formål at udvikle alternativer til hidtidige dysfunktionelle tanke- og adfærdsmønstre. Behandlingsmiljøet tilrettelægges således, at patienten kan foretage nye valg og afprøve nye handlingsstrategier i en støttende og skærmet social kontekst og i tæt samarbejde med det behandlende personale.

Yderligere behandling
I tilknytning til et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital tilbydes der efter en individuel behovsvurdering endvidere NADA-akupunktur, kranio-sakralterapi, zoneterapi, massage og afspænding m.v.

 

Netværksintervention:

Undersøgelser viser, at den mest effektive behandling for mange psykiske lidelser opnås, hvis patientens pårørende involveres, hvorfor et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital så vidt muligt (med respekt for patientens egne ønsker) indebærer kontakt til mindst én af patientens nærmeste.

Kontakten kan indebære oplysning, vejledning m.v., og giver de pårørende en bedre forståelse for sygdommen, og dermed bedre mulighed for deltage aktivt i behandlingen og støtte patienten i behandlingsforløbet.

På Skovhus Privathospital er der således også mulighed for, at patientens pårørende kan deltage i pårørendedage, pårørendegrupper, pårørenderåd, telefonrådgivning m.v. med deltagelse af bl.a. Skovhus Privathospitals psykologer og familieterapeuter.