Dobbeltdiagnose

På Skovhus Privathospital defineres dobbeltdiagnoser ved at patienten både har en misbrugsproblematik (diagnose), samt en psykiatrisk problemstilling (diagnose).

Udredning ved dobbeltdiagnoser er på Skovhus Privathospital en helhedsorienteret indsats, hvor udredning varetages af en overlæge med speciale i psykiatri. Et forløb vil typisk starte med en samtale hvor den videre behandling planlægges. Dette er individuelle forløb.

Behandling kan både ske som ambulant forløb, men intensiveres ved indlæggelse i en af vores afdelinger.