Andre tilbud

Skovhus Privathospital tilbyder udover dag- og døgnbehandling en række andre tilbud.

Nada-akupunktur
Nada øreakupunktur er siden 1974 blevet anvendt som en effektiv og bivirkningsfri metode, som øger udbyttet af den samlede behandling. NADA øreakupunktur anvendes ved bl.a. personlig udvikling, terapi, krise og traumebehandling, stress, medicinreduktion, søvnløshed og psykisk uro, depressionslignende tilstande, abstinenser, stoftrang m.m.
Nada øreakupunktur anvendes også som supplement ved behandling af bl.a. ADHD. En stor del af Skovhus Privathospitals personale er uddannede til at yde Nada øreakupunktur.

Massage
Massage tilbydes som velvære for at fornemme egen krop. Vi har en idrætsmassør, som tilbyder individuel massage.

Zoneterapi
Zoneterapibehandlingen foregår ved trykmassage på føddernes under- og overside. Gennem de enkelte reflekszoners ømhedsgrad, hudens tilstand m.m. danner zoneterapeuten sig et billede af ubalancens karakter, placering og styrke. Behandlingen tilrettelægges herefter. Gennem behandlingen påvirkes dele af kroppen, der ikke fungerer optimalt, og kroppen kommer igen i balance.

Osteopati
Osteopati er en manuel behandlingsform, som er baseret på naturvidenskabelige fag som eksempelvis anatomi, neurologi, biomekanik, sygdomslære, og fysiologi.

Teorien bag behandlingsmetoden er, at hvis kroppen bliver korrigeret mekanisk, vil kroppens egne selvhelingsmekanismer træde i kraft. Disse mekaniske korrektioner består af forskellige manuelle teknikker, som for eksempel manipulationer og mobilisering af kroppens led samt behandling af det fascielle væv- det vil sige det tynde bindevæv, der forbinder alle kroppens strukturer. Hvis disse strukturer bliver normaliseret, vil hele kroppen fungere bedre, da alle strukturer i kroppen påvirker hinanden og er afhængige af hinandens funktion.

Døjer man eksempelvis med hovedpine, kan årsagen til denne være at finde i bækkenet. Derfor skal hele den mekaniske kæde, der omfatter bækkenled, ryg- og nakkehvirvelsøjle, selve kraniet samt alt bindevæv relateret til de involverede regioner undersøges, og de relevante dele af kæden skal behandles, før man kan slippe af med symptomet hovedpinen. En behandlingsplan kan også, udover selve den manuelle behandling, omfatte simple øvelser samt basale anbefalinger omkring kost- og eventuelle livsstilsændringer.

En osteopat arbejder med manuelle teknikker. Dette betyder, at osteopaten bruger sine hænder alene som redskab under behandlingen. Hvilke teknikker, osteopaten anvender, er afhængig af, hvem der skal behandles og hvorfor. Manuelle teknikker som manipulationer og mobilisering af et led, fascie-teknikker samt kranielle teknikker er blot eksempler på nogle af de teknikker, som osteopaten benytter sig af under en behandling. Har man for eksempel hold i ryggen, kan dette være forårsaget af en låsning af en af ryghvirvlerne. En låsning af et led betyder i praksis, at leddet ikke længere bevæges frit og optimalt.

Formålet med manipulation og mobilisering af et led er at normalisere leddets biomekanik eller bevægelighed. Manipulation er en hurtig og præcis bevægelse af et led, hvilket resulterer i et hørbart – og mærkbart klik. Mobiliseringsteknikker er blide og ofte rytmiske teknikker, der både bruges til at optimere et leds normale bevægelighed samt forbedre cirkulationen i vævet. Kranielle teknikker er blide teknikker med let berøring, der anvendes til blandt andet spædbørn med skæve kranier, men som også kan anvendes til søvndysfunktioner, hormonelle ubalancer og meget andet. Det fascielle væv (bindevævet) omkring organer, muskler og nervesystemet, der forbinder alle kroppens strukturer, bliver desuden ofte behandlet med blide stræk- og mobiliseringsteknikker.

Gruppeterapi
På Skovhus Privathospital arbejder vi i forskellige grupper med konkrete problemstillinger. Det kan f.eks. være en gruppe for tidligere misbrugte, en pigegruppe eller en mandegruppe. Alle grupperne bliver ledet af psykolog.

Netværkssamtaler
Som en del af et ophold på Skovhus Privathospital inddrager vi patientens familie og netværk i vores arbejde, da det er en vigtig ressource for patienten, ligesom det har en stor indflydelse på behandlingen af den enkelte. Personer i patientens netværk er ofte dem, der har det største kendskab til patienten og kan derfor bidrage med vigtige oplysninger, ligesom de har lettere ved at se forandringer.

Psykolog- og terapeutsamtaler
Alle patienter på Skovhus tilbydes individuelle psykologsamtaler enten i form af en enkelt samtale eller et længerevarende forløb alt efter behov.
I nogle tilfælde, specielt for personer med en personlighedsforstyrrelse, tilbydes et terapeutforløb, hvor forløbet ender ud med en mentaliseringsplan.

Ergoterapi
Ergoterapi omfatter bl.a. fysisk aktivitet, sanseintegration, kognitiv terapi/adfærdsterapi, kreative aktiviteter samt træning i daglige og sociale færdigheder.

Musikterapi og trykterapi
Musikterapi og trykterapi er et tilbud til Skovhus Privathospitals  patienter, som specialdesignes efter patientens behov. Musikterapien foregår således, at patienten ligger på en resonansplade og mærker vibrationerne fra musikken og lytter til stemninger, melodier og “verdener” i musikken. Den specialproducerede musik, MusiCure – Music as Medicine, er udviklet og afprøvet på Hvidovre Hospital og bliver på hospitaler verden over anvendt som supplement til medicin, således at medicinforbruget mindskes.

Mindfulnessgruppen/visualiserende afspændingFormålet med gruppen er for den enkelte at opnå et øget velvære fysisk som psykisk, at få øje på sammenhængen mellem krop og psyke. Øge opmærksomheden og blive mere til stede her og nu. Indarbejde nye måder at tænke og sanse på. Blive bevidst om, at positive tanker medfører et øget velvære i krop og psyke. At oparbejde en venlig nysgerrig/åben indstilling til sig selv og omverden. Alt sammen mhp at få en større indsigt i sig selv, give mere slip på bekymringer, få mere indre ro, kunne rúmme sig selv bedre, øge opmærksomheden på sine grænser og øge selvværdet.

Der arbejdes med tilpassede teknikker som “struktureret afspænding”, åndedrætsøvelser og visualisering, samt etablering af et indre mentalt trygt rum (safe-place).  Der afsluttes med dialog omkring relevante temaer. Fra gang til gang får gruppemedlemmerne små praktiske øvelser, således at principperne kan blive indarbejdet i hverdagen.

Rich Text Editor, edit-body-und-0-value, Tryk ALT 0 for hjælp

MediYoga

En forskningsbaseret yogaform.

Medicinsk Yoga er en terapeutisk yogaform, der er udviklet gennem forskning i samarbejde med sundhedsvæsenet i Sverige. Gennem undersøgelser, forskning og erfaring er det blevet klarlagt hvilke øvelser, som hjælper for forskellige sygdomme og lidelser, både fysisk og mentalt. MediYoga anvendes ofte som en supplerende metode inden for terapi og rehabilitering, og mange mennesker fortæller, at de har oplevet, at deres fysiske, mentale og følelsesmæssige lidelser mindskes, de har færre symptomer og bliver tilmed kureret med støtte fra almindelig praksis. I dag er yoga medregnet som behandlingsmetode ved mange amerikanske, svenske og norske hospitaler på områder som f.eks. rehabilitering af patienter med slagtilfælde, hjerte- og kræftpatienter.

I MediYoga er den grundlæggende tanke, at krop, sind og følelser hænger sammen. Udøvelse af yoga påvirker kroppen og dens indre organer på mange forskellige måder. Det skaber fleksible og stærke muskler, påvirker fordøjelsen og hormonbalancen, giver et stærkere og mere robust nervesystem, bringer højre og venstre hjernehalvdel i balance og forbedrer søvnvanerne – for blot at nævne nogle få ting.

MediYoga kan bruges af næsten alle mennesker uanset fysiske og mentale vanskeligheder, hvorfor de fleste vil have gavn af metoden. Den giver desuden konkrete redskaber til at berolige nervesystemet, som ofte er overbelastet i tilfælde med psykiske lidelser, herunder især stress, angst og depression. Det kan også være meget virksomt i forhold til misbrugsadfærd, såvel i forhold til alkohol, mad som euforiserende stoffer.

Hvordan foregår det?

MediYoga består af åndedrætsøvelser, simple fysiske øvelser, afslapning og meditation. Øvelserne kan udføres siddende på gulvet, på en stol, liggende eller stående. Yogaøvelserne, som gøres stille og på kontrolleret vis, er designet til at udvikle fysisk fleksibilitet, skabe mental afslapning og give større indsigt.

En MediYoga-session varer 75 minutter og forestås af psykolog Betina Evald, der også er uddannet MediYoga-instruktør samt under uddannelse til MediYoga-lærer og -terapeut.

En MediYoga-instruktør har grundlæggende medicinsk kompetence og behersker selve grundlaget i MediYoga, så vedkommende kan instruere og lære fra sig. Instruktøren kan benytte tre forskellige værktøjskasser, der indeholder forskellige åndedræts- og yogaøvelser samt meditationer. De er alle gennemprøvede inden for det svenske sundhedsvæsen. Instruktørerne kan være sygeplejersker, læger eller fysioterapeuter, som instruerer patienterne i at bruge de enkle værktøjer.

For nogle personer kan MediYoga stå alene som behandlingsform, men for de fleste bliver den et supplement til de øvrige behandlingstilbud. For nogle kan MediYoga faktisk erstatte behovet for terapi, mens der også er en del, som har stor gavn af at kombinere netop MediYoga og terapi. Både for at få støtte til at rumme de møder man kan få med sig selv i yogaen, og for at integrere de nye oplevelser og den nye viden hensigtsmæssigt. Dette tilbyder vi i form af kombinationsbehandlings-sessioner af MediYoga og samtaleterapi.

Kombinationsbehandling af MediYoga og samtaleterapi

Det er muligt at sammensætte en behandling bestående af en MediYoga-session og en terapisamtale. Baggrunden for at sætte disse to behandlingsmetoder sammen i én samlet session er, at de fysiske øvelser, afspændingen og meditationen ofte vil illustrere og sætte spot på, hvilke områder, tanker og følelser, der er vigtige at arbejde videre med i terapien. Vores erfaring er, at du igennem yogaen kommer i kontakt med følelser eller psykiske forholdemåder, som er smuttet for opmærksomheden i samtaleterapi eller i din generelle viden om dig selv.

Igennem kombinationsbehandlingen af samtale og kropsopmærksomhed får du mulighed for – i en tryg og tillidsfuld relation, hvor tryghed, ro, nærvær og tid er prioriteret højt.  – at tage på rejse i dit eget liv. Terapien hviler på en helhedsorienteret forståelse af krop og psyke, hvor håndtering af det vanskelige både bygger på forståelse og indsigt men også på etablering af forholde- og handleformer, der inkluderer kroppen. Vi kommer dermed til at arbejde med hele mennesket; krop og sind, hvorfor effekten også er det større.

​En kombinationsbehandlings-session vil bestå af en time MediYoga og en time samtaleterapi, hvormed den varer i alt 2 timer. Den forestås af psykolog Betina Evald, der også er uddannet MediYoga-instruktør samt under uddannelse til MediYoga-lærer og -terapeut.

En MediYoga-instruktør har grundlæggende medicinsk kompetence og behersker selve grundlaget i MediYoga, så vedkommende kan instruere og lære fra sig. Instruktøren kan benytte tre forskellige værktøjskasser, der indeholder forskellige åndedræts- og yogaøvelser samt meditationer. De er alle gennemprøvede inden for det svenske sundhedsvæsen. Instruktørerne kan være sygeplejersker, læger eller fysioterapeuter, som instruerer patienterne i at bruge de enkle værktøjer.

Kostvejledning på Skovhus Privathospital

Der tilbydes på Skovhus Privathospital kostvejledning og støttende samtaler, som har til formål at hjælpe patienterne med at ændre til – eller opretholde en sund livsstil.

Samtalerne består i, at patienten sammen med en kostvejleder, udarbejder en individuel kostplan, denne ud fra patientens BMI og fysiske aktivitetsniveau. Kostplanen viser behovet for kalorieindtag på dagsbasis og giver gode råd til omlægning ved for eksempel behov eller mål for vægttab.

Inden kostplanen udleveres, konfererer kostvejlederen med en sygeplejerske, da kostplanen også tager højde for medicinsk indtag. Der er klinisk evidens for, at visse former for medicin kan give tendens til øget appetit og derigennem vægtøgning og nogle centralstimulerende præparaters bivirkninger kan, ved hjælp af visse kosttilskud, mindskes. I disse forbindelser kan der evt. tilrådes medicinskifte, dette skal dog ske i samråd med en læge.

Samtaler planlægges individuelt med patienten efter behov.

Et typisk forløb kostvejledning:

Første samtale: Kostvejlederen indsamler informationer til brug ved udarbejdelse af kostplan.

Anden samtale (efter ca. en uge): Introduktion og gennemgang af den nye kostplan, samt udlevering af denne

Opfølgning- der følges op efter ca. 4 uger fra udlevering af kostplanen og derefter hvert halve år.
Støttende vejledende samtaler til diabetespatienter planlægges kun individuelt.

Kognitiv remediering og genoptræning via PC-træning 

Nyere forskning og kliniske studier viser, at man med øvelser og træning via PC-programmer effektivt kan forbedre den kognitive funktion hos patienter med forskellige typer kognitive deficits.

Ud over at bidrage til almen neurovidenskabelig forskning, har Happyneuron Pro’s videnskabelige team i tæt samarbejde med en lang række velrenommerede forskningsinstitutioner, undersøgt forskellige øvelsers effektivitet i forhold til at optræne og derved forbedre den kognitive funktion hos patienter med kognitive deficits. Kognitiv optræning via PC-programmer viser sig at have god effekt iht. at styrke patienternes kognitive kapaciteter.

I den kognitive remediering og genoptræning er læringsprocesserne rettet mod de områder af neuropsykologiske processer, vi anvender i vores dagligdag. I processen inddrages teknikker, der er designet til at forbedre opmærksomhed, hukommelse, sprog, visuelle og rummelige færdigheder samt eksekutive funktioner hos patienter, der grundet hovedtraume, neurologiske lidelser eller psykisk sygdom oplever forringet kognitiv funktion.

Målet for den kognitive træning

Målet for kognitiv remediation og træning er at styrke de specifikke kognitive kapaciteter, som er reducerede hos den enkelte patient, samt at undervise i kompensationsstrategier. Kognitiv remedition anvendes primært til følgende tre grupper patienter:

  • Personer, som har været udsat for traumatisk hjerneskade (grundet blodprop, hjerneblødning, hjernetumor eller hovedtraumer.)
  • Personer, hvis kognition er reduceret grundet sygdom som depression, skizofreni eller ved følgevirkninger af kemoterapi.
  • Personer med indlæringsvanskeligheder.

Som i sidst ovennævnte punkt, anvendes remediation også til at hjælpe både børn og voksne til at håndtere indlæringsvanskeligheder, der kan forstyrre indlæringsevnen på en række forskellige fronter. Det kan f.eks. være ifm. forståelse og anvendelse af sprog, når man skriver og regner, og når man i sociale sammenhænge skal forstå både verbalt og nonverbalt sprog, samt når man skal afkode visuel information.

Specifikke områder kognitiv træning kan styrke hos den enkelte patient

Med den kognitive træning lægges der vægt på, at den enkelte bliver styrket inden for især følgende tre områder:

  • Opmærksomhed: For at kunne løse et problem er det nødvendigt at kunne fokusere på forskelige relevante detaljer.  Opmærksomhedsevnen gør det også muligt at ignorere forstyrrelser, som kan påvirke bearbejdnings- og problemløsningsprocessen. Ligeledes kan opmærksomhedsevnen hjælpe til at fravælge (“slette”) ideer til problemløsning, som automatisk genereres i hjernen, men som ikke er relevante i situationen.
  • Hukommelse: Langtidshukommelsen er særlig involveret i bearbejdning og problemløsning, da man ofte anvender tidligere erfaringer, som er lagret i hukommelsen til at løse nye problemer. Arbejdshukommelsen gør det muligt bevidst at fastholde de forskellig elementer, der kan være i et problem, når man laver mental bearbejdning.
  • Mentalt forestillingsbillede: Evnen til at kunne forestille sig ting har ligeledes stor indflydelse på, hvor effektiv problemløsning man kan lave. Den gør det muligt for os at skabe, foregribe og sammenligne situationer. Mental rotation er et eksempel på brugen af den mentale forestillingsevne. Med mental rotation kan forskellige problemer løses, uden at man behøver at lave noget praktisk, for eksempel kan man tage stilling til, om et skab kan passe ind i et givent rum, uden at man behøver at flytte rundt på det.

 

Stemmehørere:

Stemmehørergruppe hjælper patienter til at tackle stemmerne

Af Kari Birkeland og Betina Evald

”Der findes ikke noget mere besværligt at tage hånd om, mere farefuldt at fuldføre, eller mere usikkert i sin succes, end at introducere en ny måde at anskue tingene på”

N. Machiavelli, Firenze 1520

Hver 14. dag mødes en gruppe stemmehørere på Skovhus Privathospital i en gruppe hvor psykolog, Betina Evald er tovholdere. Gruppen har fungeret siden april 2010. Der er i øjeblikket fem deltagere, og gruppen er løbende åben for nye deltagere. Så hvis du som beboer og stemmehører har lyst til at være med, er du velkommen til at kontakte Betina.

I efteråret havde vi evaluering af, hvordan medlemmerne synes, det er at være i gruppen, og hvordan deres forhold til stemmerne har bevæget sig. Beboernes udtalelser bliver gengivet i artiklen.

Men først gengives uddrag fra en samtale med psykolog på Skovhus Privathospital, Betina Evald, om stemmehørergruppens skabelsesberetning, arbejde og resultater. Her i blandt mange års positive resultater fra udlandet som stemmehørergruppen i Granhøjens regi bygger på.