Ambulant behandling

Ved ambulant behandling er der fokus på en specifik problematik og behandlingsmetode. Eksempelvis kan der være et ønske om en psykiatrisk udredning ved psykiateren, et familieterapeutisk forløb med fokus på håndtering af problematikken i familien eller et gruppeterapeutisk forløb med fokus på at håndtere misbrugsproblematikker.