Træt af at vente?

Skrevet .


Mange psykiske lidelser kan udvikle sig over tid og blive tiltagende værre. Nogle kommer selv til erkendelsen af, at der er behov for hjælp, mens andre får støtte fra pårørende til at søge hjælp. Når du oplever, at du enten selv eller en pårørende har behov for psykiatrisk behandling, går der derfor ofte et langt forløb forud. Derfor er det vigtigt at kunne blive behandlet, så snart erkendelsen og behovet er der. Mange psykiske sygdomme kan blive alvorligt forværret af at vente.

Men desværre oplever vi, at der kan være ventetid på behandlingen i psykiatrien. Nogle patienter får måske en kort samtale, mens den videre behandling lader vente på sig. Her kan Skovhus Privathospital være et alternativ til det offentlige tilbud. Du kan blive henvist fra det offentlige, vælge selv at betale eller gennem din sundhedsforsikring.

På Skovhus Privathospital har vi ikke ventetid. Du kan komme til med det samme, når du har et behov. I dialog med dig som patient eller dine pårørende tilrettelægger vi et behandlingsforløb, der ser helhedsorienteret på de psykiske problemer. Vi ser på hele forløbet både forud for behandlingen og efter behandlingen. Vi behandler derfor ikke blot symptomerne, men tilbyder også en afklaring af årsagerne bag depressionen, stress, misbrug, selvskade eller andre af de psykiatriske diagnoser, vi behandler.

Der er flere muligheder for at blive patient på Skovhus Privathospital. Nedenfor gennemgår vi nogle af de måder, du får behandling på Skovhus Privathospital.

På Skovhus Privathospital foretager vi altid en individuel vurdering af behovet for behandling, og hvordan vi kan sammensætte et forløb, der hjælper dig eller din pårørende.

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information og en personlig samtale.

Kontakt Skovhus Privathospital på telefon 5996 1590