Udskrivning

Mulighed for dag til dag udskrivning

På Skovhus Privathospital lægger vi vægt på, at vores patienter oplever et trygt og effektfuldt forløb fra start til slut.

I samråd med det lægefaglige personale aftaler patienten, når det er tid til udskrivning. Efter udskrivning kan patienten vælge at fortsætte i ambulant behandling eller dagbehandling.

Patienten kan altid vælge selv at lade sig udskrive. Udskrivning foretages ved skriftligt at opsige kontrakten. Kontrakten kan opsiges fra dag til dag.

Vil du vide mere om hvordan det er at være patient på Skovhus Privathospital?

Efter udskrivning

Skovhus Privathospital sørger for videregivelse af informationer til primærsektoren i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet.

Der udarbejdes en epikrise (et kort sammendrag af en patients indlæggelsesforløb og plan for efterbehandling). Denne sendes til relevante samarbejdspartnere hurtigst muligt, dog indenfor 10 arbejdsdage, så de har mulighed for at arbejde med eventuelle opgaver, fx forslag til yderligere undersøgelser jf. vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv.

© Skovhus Privathospital – Udskrivning