Samarbejde med de pårørende

Netværkssamtale

Samarbejdet mellem pårørende og personalet på Skovhus Privathospital tillægges stor vægt. Når en patient indlægges på Skovhus Privathospital, tilbydes der derfor mulighed for at afholde en netværkssamtale. 

Det er patienten, der bestemmer, om der skal holdes en samtale, hvem der skal deltage, og hvad der skal tales om. Derfor er det ikke alle pårørende, der får invitation til netværkssamtale. 

For nogle patienter kan det være angstprovokerende at afholde en sådan samtale. Derfor bestræber vi os meget på at fortælle om de mange fordele, der er ved at afholde en netværkssamtale. Vores erfaring med netværkssamtaler er meget positive.

Som pårørende er du altid meget velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål:

Undervisning og inddragelse af pårørende

Ofte går der et længere forløb forud for, at en patient kommer i behandling for en psykisk lidelse. Derfor inddrager vi ikke bare de pårørende i behandlingen, men tilbyder også undervisning målrettet de pårørende.

Psykoedukation er undervisning om psykiske lidelser, og det har vist sig at være til stor gavn for de fleste pårørende. Via undervisningen kan de pårørende lære at skelne mellem almindelige psykologiske problemer og problemer, der opstår på grund af en psykisk lidelse. Man får synliggjort, hvordan de psykiske sygdomme kommer til udtryk (symptomer), og hvilke problemer det kan give anledning til i adfærden (i form af alkoholisme, selvmordsforsøg, forfølgelsesforestillinger og lignende).

Pårørendeundervisningen har også det formål at skærpe de pårørendes opmærksomhed mod den sindslidendes livsstil, så man hurtigst muligt kan reagere på en ændring, der tidligere har vist, at den pågældende er ved at blive syg igen. Sindslidelse viser sig ofte tydeligt i ændret og påfaldende adfærd (mistænksomhed, stort pengeforbrug, øget alkoholforbrug m.m.).

På Skovhus Privathospital foregår undervisningen som regel over 10 undervisningsaftener, og underviserne vil ofte være personale og behandlere fra privathospitalet. Underviserne gennemgår forskellige psykiatriske lidelser, psykologiske fænomener, erfaringer med hvordan man forholder sig til psykiatriske lidelser, behandlingsmuligheder, foreninger m.m. Undervisningsprogrammet tilrettelægges oftest på en sådan måde, at de pårørende har medindflydelse på, hvad der skal undervises i. Undervisningsdelen med oplysning udgør kun en mindre del af selve undervisningstiden, da den største del af tiden bruges på diskussioner, hvor deltagernes personlige erfaringer er med til at belyse de emner, der bliver gennemgået, så det bliver relevant for deltagerne.

Tilfredshed blandt pårørende

Skovhus Privathospital foretager årligt en tilfredshedundersøgelse blandt de pårørende for at sikre, at samarbejdet fungerer optimalt. Undersøgelsen giver et værktøj til at udvikle og forbedre indsatsen over for patienter og pårørende.

Du kan læse hele pårørendetilfredshedsundersøgelsen her: Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2020

© Skovhus Privathospital – Samarbejde med de pårørende