Én kontaktperson hele vejen

En kontaktperson der skaber tryghed

Når du indskrives som patient på Skovhus Privathospital, får du fra starten din egen kontaktperson. Kontaktpersonen er en medarbejder på Skovhus Privathospital, som du har kontakt med flere gange ugentligt.

Formålet med at have en kontaktperson er at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed, da kontaktpersonen er med til at give information og sammenhæng til patientforløbet. Det, at man som patient eller pårørende altid ved, hvem man skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål til behandlingen, er med til at give ekstra tryghed og en oplevelse af overblik over sin egen situation.

Vil du vide mere om hvordan man bliver patient på Skovhus Privathospital?

Kontaktpersonens funktion

Kontaktpersonen har en væsentlig funktion i at være den, som holder trådene sammen til de øvrige personer, der er i patientens netværk. Det kan fx være familie, venner, sundhedsfaglige behandlere, sagsbehandler, jobcenter eller lignende. Det vil være målet at bevare og styrke de relationer, der er til øvrige medspillere i behandlingen, og kontaktpersonen vil som udgangspunkt deltage i alle møder vedrørende patientens behandlingstilbud på Skovhus Privathospital.

Patientmappe

Samtidig med din indskrivning modtager du en patientmappe. Denne indeholder informationer omkring Skovhus Privathospital, og undervejs i dit forløb vil den indeholde alle informationer om de behandlingstilbud, som du har fået tilbudt, og som du har modtaget hidtil, ligesom der vil være evaluering af deres effekt. Rehabiliteringsplanen vil ligeledes vedlægges i patientmappen. På den måde har du altid alle informationer omkring dit behandlingsforløb på Skovhus Privathospital, hvilket vi har erfaring med, har stor betydning for et positivt behandlingsforløb.

© Skovhus Privathospital – Én kontaktperson hele vejen