Bliv henvist fra det offentlige

Du har frit sygehusvalg

Som borger i Danmark har du ret til frit at vælge sygehus, når du skal udredes, undersøges eller behandles.

Du skal rette henvendelse til din egen læge, som så kan sende henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til efter reglerne om frit sygehusvalg.

Har du spørgsmål om vedr. frit sygehusvalg eller vil du vide mere om vores behandlingsprincipper?

Hvis ventetiden på en undersøgelse eller behandling herefter overstiger 30 dage, har du desuden ret til at vælge undersøgelse eller behandling på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

Du har samme rettigheder efter reglerne om ret til hurtig udredning. Se alle dine muligheder her.

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus, et privathospital eller en klinik.

© Skovhus Privathospital – Bliv henvist fra det offentlige (frit sygehusvalg)