Bliv henvist fra det offentlige

Du har frit sygehusvalg

Som borger i Danmark har du ret til frit at vælge sygehus, når du skal udredes, undersøges eller behandles.

Du skal rette henvendelse til din egen læge, som så kan sende henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til efter reglerne om frit sygehusvalg.

Se dine muligheder her.

Hvis ventetiden på en undersøgelse eller behandling herefter overstiger 30 dage, har du desuden ret til at vælge undersøgelse eller behandling på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

Du har samme rettigheder efter reglerne om ret til hurtig udredning. Se dine muligheder her.

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus, et privathospital eller en klinik.

Har du spørgsmål om reglerne om henvisning fra det offentlige, er du velkommen til at ringe til os:

Vil du høre mere om vores behandlingsprincipper?