Besøg, telefoni og post

Besøg

Der er ingen fastsat besøgstid på Skovhus Privathospital. Dog anbefaler vi, at du som pårørende ringer og aftaler besøg i forvejen. 

Det er særligt vigtigt, at du aftaler besøg, når der er børn med, så personalet har mulighed for at være behjælpelige, da der på en psykiatrisk afdeling ind i mellem kan være ting, som børn ikke behøver være vidner til.

Når du besøger en patient på Skovhus Privathospital, kan du låne vores besøgsrum, så du har mulighed for at være alene med jeres pårørende. På denne måde tilgodeses både den, der får besøg, men også de andre patienter, som kan bibeholde den trygge stabile hverdag i afdelingerne.

Pårørende til patienter indlagt på Skovhus Privathospital har mulighed for at opnå 20% rabat på overnatninger ved bookning af værelse på Hotel du Vest, Algade 1, 4500 Nykøbing Sj. Pårørende skal selv sørge for bookning af værelse på www.hotelduvest.dk eller ved henvendelse på tlf.: +45 59 93 23 09.

Telefoni

Det er selvfølgelig altid muligt at have egen mobiltelefon, mens man er indlagt på Skovhus Privathospital. Vi anmoder blot om, at man tager hensyn til andre. Har man ikke selv en telefon, er det muligt at låne en på stedet til korte samtaler.

Det er muligt for pårørende at ringe til Skovhus Privathospital på telefon 5996 1590 for at komme i kontakt med patienter eller andre pårørende.

Post

Patienter kan modtage post og pakker på Skovhus Privathospital. Posten sendes til:

Skovhus Privathospital
Annebergparken 14
4500 Nykøbing Sj.

Husk at mærke posten tydeligt med patientens navn.

© Skovhus Privathospital – Besøg, telefoni og post