Indlæggelse

Indlæggelse på Skovhus Privathospital

Hvis der er behov for døgnbehandling, vil du blive indlagt på Skovhus Privathospital. Når du er indlagt, har du mulighed for at tage imod de mange forskellige behandlingstilbud, der er en del af Skovhus Privathospitals udbud. 

Vil du vide mere om, hvordan du kan blive patient?

Målgruppen for et døgnbehandlingsforløb på Skovhus Privathospital er børn og voksne over 12 år, som har en psykiatrisk lidelse med så alvorlige symptomer, at indlæggelse er nødvendig.

Et døgnbehandlingsforløb på Skovhus Privathospital omfatter behandling 7 dage ugentligt i ca. 6-24 uger.

På Skovhus Privathospital har vi dag til dag ind- og udskrivning. Det betyder, at vi ikke har noget opsigelsesvarsel, og man kan ophøre med behandlingen eller indlæggelsen med dags varsel.

Formålet med et døgnbehandlingsforløb på Skovhus Privathospital er at behandle, pleje og rehabilitere patienter med en psykiatrisk lidelse i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis. Målet med behandlingen er at mindske patientens symptomer og øge deres funktionsniveau og livskvalitet.

Læs mere om vores behandlingsprincipper her.

© Skovhus Privathospital – Indlæggelse