Ambulant behandling

Ved ambulant behandling er der fokus på en specifik problematik og behandlingsmetode. Det kan eksempelvis være depression, angst, stress eller andre problematikker og diagnoser, der kræver enten behandling af en psykiater eller psykolog. Eksempelvis kan der være et ønske om en psykiatrisk udredning ved psykiateren, et familieterapeutisk forløb med fokus på håndtering af problematikken i familien eller et gruppeterapeutisk forløb med fokus på at håndtere misbrugsproblematikker.

Skovhus Privathospital tilbyder ambulant behandling både på hospitalet i Nykøbing Sjælland eller vores afdeling i København.

Læs mere om behandlingsprincipper her