Behandlingsprincipper

Når du som patient kommer i et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital vil du altid få tilknyttet en kontaktperson og en behandlingsansvarlig læge, der følger dig gennem hele behandlingsforløbet.

Ved behandlingens begyndelse bliver du tilset af en psykiater for at tilrettelægge behandlingen og afklare behovet for medicin i forbindelse med behandlingen. Psykiateren indhenter desuden journalmateriale fra eventuelle tidligere behandlingsforløb til brug for den videre behandling. Derefter vil behandlingsforløbet indebære en kortlægning af, hvordan den/de pågældende lidelse/lidelser påvirker dig som patient. Det lægger grundlaget for at afklare behandlingsbehov herunder behovet for samtaler med psykolog og psykiater, psykosocial intervention, netværksintervention. Der udarbejdes desuden en behandlingsplan.

Individuelt forløb med én kontaktperson
Patienten tilknyttes en primær kontaktperson, som støtter og vejleder patienten, og en socialrådgiver, som varetager patientens administrative sagsbehandling under behandlingsforløbet på Skovhus Privathospital. Behandlingsforløbet for den enkelte tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes problematikker, ressourcer og behov.

Formålet med et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital er at behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykiske lidelser i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis. Målet med behandlingen er at mindske patienternes symptomer og øge deres funktionsniveau og livskvalitet.

På Skovhus Privathospital har vi en biopsykosocial tilgang til behandlingen. Det betyder, at patientens fysiske, mentale og sociale rammer ses som en helhed, hvor patienten er omdrejningspunktet. Behandlingen efter den biopsykosociale behandlingsmodel kræver et tværfagligt team. Primært handler det om at identificere de omstændigheder, som fremkalder en uhensigtsmæssig reaktion hos den enkelte patient, for derefter at sammensætte den optimale behandling af medicinsk, psykologisk og social støtte. Formålet er i sidste ende at optimere patientens ressourcer og livskvalitet.

Behandling gives ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp, og forudsætter således patientens eget ansvar og engagement.