Til patienter og pårørende

Skovhus Privathospital tilbyder behandling af unge og voksne fra alderen 12 år og op. Vi tilbyder indlæggelse eller ambulant behandling for forskellige psykiatriske diagnoser og adfærdsmæssige forstyrrelser som fx depression, ADHD, autisme, skizofreni, misbrug eller selvskade.

På Skovhus Privathospital er det mennesket, der er i fokus, ikke diagnosen. Forud for at en patient kommer til behandling på Skovhus Privathospital, går der oftere et længere forløb, der kan have haft stor betydning for både patienten og de pårørende. Derfor arbejder vi på Skovhus Privathospital på at se på hele forløbet både forud for behandlingen og efter behandlingen. Det betyder også, at vi har et tæt samarbejde med de pårørende.

På Skovhus Privathospital behandler vi ikke blot symptomerne men tilbyder også en afklaring af årsagerne bag depression, stress, misbrug, selvskade eller andre af de psykiatriske diagnoser, vi behandler.

Ro, klarhed og tryghed er nøgleord

Ro, klarhed og tryghed er nøgleord på Skovhus Privathospital. Det nære netværk vil blive inddraget i behandlingen – såfremt patienten ønsker det, og vi prioriterer, at patienterne og deres pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi er på Skovhus Privathospital af den overbevisning, at vi kommer langt med at være åbne, lyttende og fleksible. Vi har derfor fokus på kommunikationen i vores daglige samarbejde med patienten.
Det er vores vision, at patienterne skal inddrages så meget i hverdagen som muligt, derfor står patienterne og personalet selv for den daglige madlavning i den udstrækning, de er motiveret for det.

Læs mere her på siderne om hvilke behandlingstilbud Skovhus Privathospital tilbyder eller ring nu på telefon +45 5996 1590.

Priser

Se priser på vores ydelser her.