Spændende temadag med Henrik Rindom

Skrevet .


Nye teorier og udfordrende oplæg om psykisk sygdom og patienters misbrug af euforiserende stoffer

Torsdag, den 28. november besøgte Henrik Rindom Skovhus Privathospital, hvor han levende fortalte om, hvad der sker i hjernen, når nervecellerne påvirkes af euforiserende stoffer.

Patienter som indtager både antipsykotiske stoffer og euforiserende stoffer samtidig, vil opleve to stoffer, der modarbejder hinanden.

Det er væsentlig viden, når man dagligt arbejder med patienter, som har dobbeltdiagnoser.

Af andre budskaber er det meget vigtigt, at vi som personale véd, hvilke stoffer vores patienter indtager, så vi kan tage højde for det i den daglige behandling.

Formiddagens spændende oplæg fra Henrik Rindom gav os flere gode input, som vi tager med os i det videre arbejde på Skovhus Privathospital.