Skovhus Privathospital genbekræfter Global Compact

Skrevet .


Skovhus Privathospital tilslutter sig fortsat FN’s Global Compact, som er et internationalt initiativ startet af FN, der har som formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Skovhus Privathospital har tilsluttet sig FN’s Global Compact, som er et internationalt initiativ startet af FN, der har som formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar. Denne består af ti principper, som Skovhus Privathospital med sin tilslutning ønsker at støtte op om:

 

Menneskerettigheder

  • Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
  • sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

  • Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
  • støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
  • støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
  • eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

  • Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
  • tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
  • tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

  • Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Skovhus Privathospital ønsker med sin tilslutning at bidrage til løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Global Compact gør det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktivt del i løsningen af disse udfordringer.

Se mere på  http://www.unglobalcompact.org/