Priser – private patienter

Ret til behandling uden ventetid
Som borger over 19 år har du ret til selv at vælge, hvor du vil behandles, hvis ventetiden på psykiatrisk behandling på offentlige sygehuse overstiger to måneder (30 dage for alvorligt syge), og hvis sygehuset ikke inden for otte dage kan garantere, at de kan nå at behandle dig inden for ventetidsgarantien.

 

Ambulant behandling:

Ambulant behandlingstilbud – afregnes pr. ydelse
Det fremgår af honoraraftalen mellem KL og Dansk Psykolog Forening, hvordan de enkelte ydelser skal tidsfastsættes og honoreres. Se priser på ydelser her

Du kan læse mere om honoraraftalen her

Behandlingstilbud:

Individuelt behandlingstilbud
Hvert behandlingstilbud er individuelt. Det skæddersys til den enkelte ved ankomsten til Skovhus Privathospital. Behandlingen vil løbende blive justeret, så den tilpasses den enkeltes aktuelle behov.

Behandling Gældende for følgende diagnoser
Afklaring/behandlingstilbud
 • Skizofreni
 • Depressive tilstande
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Mental retardering
 • Angsttilstande
 • Psykiatriske lidelser
 • Adfærdsmæssige forstyrrelser, pga alkohol- eller stofmisbrug
 • Aktive psykoser
 • Dom til psykiatrisk anbringelse
 • Stressrelaterede tilstande
 • Bipolare tilstande
 • Dobbelt diagnoser
 • Seksuelt forstyrrede
Dagbehandlingen Kan efter en individuel behovsvurdering indeholde
Dagbehandlingstilbud
 • Psykiatersamtaler m/ behandlingssigte
 • Psykologsamtaler m/ behandlingssigte
 • Terapeutsamtaler m/ behandlingssigte

Evt.

 • Misbrugsbehandling
 • Psykoterapi – individuel eller gruppe
 • Psykoedukation – individuel eller gruppe
 • Netværksintervention
 • Familieterapi
 • Rehabiliteringsplan
 • Somatisk basismonitorering
 • Træning af kombinerede psykosociale færdigheder
 • Fysiologisk behandling

Hvis du har spørgsmål til en behandling eller tilbud, er du meget velkommen til at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90.

Fysiologisk behandling:

På Skovhus Privathospital tilbyder vi:

Zoneterapi 408,00 kr. / pr. gang
Osteterapi 663,00 kr. / pr. gang
Massage 230,00 kr. / pr. halve time
Akupunktur 459,00 kr. / pr. gang
Afspænding 325,00 kr. / pr. gang
Akutkrisehjælp, abonnement (herefter afregnes pr. ydelse) 498,00 kr. / pr. måned
Musikterapi 406,00 kr. / pr. gang
Sanseterapi 622,00 kr. /pr. gang

Der gøres opmærksom på, at der på visse af ovenstående ydelser tillægges 25 % moms.

Hvis du har spørgsmål til en behandling, så er du meget velkommen til at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90.