Private patienter

Behandling – Ambulant:

Ambulant behandlingstilbud – afregnes pr. ydelse. Priser 2018

Behandling – Indlæggelse:

Prisen fastsættes på baggrund af en individuel behovsvurdering og efter nærmere aftale. Priser 2018

Behandling – Dagtilbud:

Fem timer dagligt, fem hverdage ugentligt i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00

Indhold af dagbehandlingen vil ske efter en individuel behovsvurdering. Priser 2018