Priser – forsikringspatient

Behandling på Skovhus Privathospital kan finansieres som led i en privat forsikringsordning. Du kan læse mere om at være forsikringspatient her. I menuen til venstre kan du se priserne samt se en detaljeret beskrivelse af vores tilbud til forsikringspatienter.

Ambulant behandling:

Ambulant behandlingstilbud – Afregnes pr. ydelse
Det fremgår af honoraraftalen mellem KL og Dansk Psykolog Forening, hvordan de enkelte ydelser skal tidsfastsættes og honoreres.
Du kan læse mere om honoraraftalen her

Behandlingstilbud:

Hvert behandlingstilbud er individuelt. Det skæddersys til den enkelte ved ankomsten til Skovhus Privathospital. Behandlingen vil løbende blive justeret, således at den tilpasses den enkeltes aktuelle behov.

Behandling Gældende for følgende diagnoser
Afklaring/behandling
 • Skizofreni
 • Depressive tilstande
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Mental retardering
 • Angsttilstande
 • Psykiatriske lidelser
 • Adfærdsmæssige forstyrrelser, pga alkohol- eller stofmisbrug
 • Aktive psykoser
 • Dom til psykiatrisk anbringelse
 • Stressrelaterede tilstande
 • Bipolare tilstande
 • Dobbelt diagnoser
 • Seksuelt forstyrrede
Dagbehandlingen Kan efter en individuel behovsvurdering indeholde
Dagbehandlingstilbud
 • Psykiatersamtaler m/ behandlingssigte
 • Psykologsamtaler m/ behandlingssigte
 • Terapeutsamtaler m/ behandlingssigte

Evt.

 • Misbrugsbehandling
 • Psykoterapi – individuel eller gruppe
 • Psykoedukation – individuel eller gruppe
 • Netværksintervention
 • Familieterapi
 • Rehabiliteringsplan
 • Somatisk basismonitorering
 • Træning af kombinerede psykosociale færdigheder
 • Fysiologisk behandling

Hvis du har spørgsmål til en behandling eller tilbud, er du meget velkommen til at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90.

 

Afklaring/behandlingstilbud:

Betalingen omfatter:

 • Ophold m/ fuld forplejning, læs mere
 • Døgnbemanding
 • Psykologisk, psykiatrisk, medicinsk udredning og behandling
 • Psykoedukation, læs mere
 • Social færdighedstræning
 • ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelses-træning)
 • Systemisk og narrativ miljø- og adfærdsterapi, læs mere
 • Netværksintervention, læs mere
 • Yderligere behandling efter behov: f.eks. NADA-akupunktur, kranio-sakralterapi, zoneterapi, massage og afspænding, læs mere
 • Patientrådgivning efter behov
 • Psykiatrisk behandlingsplan

Pris fra 2.396,00 kr. pr. døgn.

Hvis du har spørgsmål til en behandling eller tilbud, er du meget velkommen til at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90.

 

Dagbehandlingstilbud:

Dagbehandlingstilbud omfatter 5 timer dagligt, 5 hverdage ugentligt i tidsrummet kl. 8:00-16:00.

Dagbehandlingen kan efter en individuel behovsvurdering indeholde:

 • Familieterapi
 • Fysiologisk behandling
 • Misbrugsbehandling
 • Musikterapi
 • Netværksintervention
 • Psykiatersamtaler m/ behandlingssigte
 • Psykoedukation – individuel eller gruppe
 • Psykologsamtaler m/ behandlingssigte
 • Psykoterapi – individuel eller gruppe
 • Somatisk basismonitorering
 • Terapeutsamtaler m/ behandlingssigte
 • Træning af kombinerede psykosociale færdigheder.

Pris fra 2.106,00 kr. pr. dag.

Hvis du har spørgsmål til en behandling eller et tilbud, så er du meget velkommen til at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90.

 

Fysiologisk behandling:

På Skovhus Privathospital tilbyder vi:

Zoneterapi 408,00 kr. / pr. gang
Osteterapi 663,00 kr. / pr. gang
Massage 230,00 kr. / pr. halve time
Akupunktur 459,00 kr. / pr. gang
Afspænding 325,00 kr. / pr. gang
Akutkrisehjælp, abonnement(herefter afregnes pr. ydelse) 498,00 kr. / pr. måned
Musikterapi 406,00 kr. / pr. gang
Sanseterapi 622,00 kr. /pr. gang

Der gøres opmærksom på, at der på visse af ovenstående ydelser tillægges 25 % moms.

Hvis du har spørgsmål til en behandling, så er du meget velkommen til at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90.