Patienter via frit sygehusvalg

Patienter via frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning.

Som borger i Danmark har du ret til frit at vælge sygehus, når du skal udredes, undersøges eller behandles.

Du skal rette henvendelse til din egen læge, som så kan sende henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til efter reglerne om frit sygehusvalg. Se dine muligheder her.

Hvis ventetiden på en undersøgelse/behandling herefter overstiger 30 dage, har du desuden ret til at vælge undersøgelse/behandling på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Se dine muligheder her.

Du har samme rettigheder efter reglerne om ret til hurtig udredning. Se dine muligheder her.

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus, et privathospital eller en klinik.

 

 

© Skovhus Privathospital – Frit Sygehusvalg