ØKONOMI

Finansiering
Udredning og behandling på Skovhus Privathospital kan finansieres på forskellig vis:

– Som privatbetalende
– Som kommunalt finansieret behandlingsforløb. Visitation sker via sagsbehandleren i den pågældende kommune.

– Som led i privat forsikringsordning.

– Som offentlig sygehusbetaling via det udvidede frie sygehusvalg i henhold til Sundhedsloven. For oplysninger herom kontakt vores patientvejleder.

 

Økonomi under indlæggelse
Et ophold på Skovhus Privathospital inkluderer kost, logi samt de behandlingstilbud, der er en del af Skovhus Privathospitals’ udbud på det nuværende tidspunkt. Din psykofarmaka vil under din indlæggelse blive betalt af Skovhus Privathospital.

Behandlingstilbuddene på Skovhus Privathospital består af en række behandlingsmuligheder, der tilpasses den enkelte. Skovhus Privathospital har fokus på mennesker og ikke diagnoser. På Skovhus Privathospital er vi meget bevidste om, at det ikke kun er den enkelte der influeres  af problemet men også de pårørende. Derfor inviterer vi til et tæt samarbejde med patientens netværk.

Skovhus Privathospital prisliste 2018

 

 

© Skovhus Privathospital