Tilsyn og Akkreditering

På Skovhus Privathospital er der en overlæge, speciallæge i psykiatri, som er virksomhedsansvarlig overlæge, jf. lov nr. 219 af 14/04/1999 om virksomhedsansvarlige læger §§ 1-3.

Endvidere er Skovhus Privathospital underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, jf. § 215 i lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 (Sundhedsloven) samt § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17/12/2008, og tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jfr. bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis.

Læs Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport om Skovhus Privathospital her

Herunder kan findes link til retningslinjer vedr. tilsyn af private sygehuse.

Retningslinjer vedr. tilsyn

Skovhus Privathospital er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel