Tilsyn og Akkreditering

På Skovhus Privathospital er der en overlæge, speciallæge i psykiatri, som er virksomhedsansvarlig overlæge, jf. lov nr. 219 af 14/04/1999 om virksomhedsansvarlige læger §§ 1-3.

Endvidere er Skovhus Privathospital underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, jf. § 215 i lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 (Sundhedsloven) samt § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17/12/2008, og tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jfr. bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis.

Herunder kan findes link til retningslinjer vedr. tilsyn af private sygehuse.

Retningslinjer vedr. tilsyn.

Skovhus Privathospital er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Rapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Skovhus Privathospital – Ambulatorie

Skovhus Privathospital – Sengeafdeling

Rapporter fra Ikas

DDKM for Privathospitaler og klinikker: 1. version

DDKM for Privathospitaler og klinikker: 2. version

Rapporter fra Arbejdstilsynet

Her kan du se seneste rapport fra Arbejdstilsynet.

 

© Skovhus PrivathospitalTilsyn og Akkreditering