Patientvejleder – Sundhed Danmark

Som medlem af brancheorganisationen SundhedDanmark har Skovhus Privathospital fået tilknyttet en patientvejleder, som Skovhus Privathospitals patienter og pårørende kan benytte sig af. 

Patientvejlederen kan hjælpe med information og rådgivning om patienters rettigheder og mulighederne for at blive behandlet på et privathospital eller en privatklinik.

Som patient eller pårørende er meget velkommen til at kontakte patientvejlederen, der blandt andet kan oplyse om regler for:

  1. Adgang til behandling
  2. Udvidet frit sygehusvalg
  3. Ventetider
  4. Regler om klage og erstatningsadgang
  5. Sundhedsforsikring.

Du kan læse mere her. 

Du kan kontakte patientvejlederen her.

© Skovhus PrivathospitalPatientvejleder: Sundhed Danmark