Klagevejledning

Privathospitaler, herunder Skovhus Privathospital, må som privathospital ikke anvende tvang i den psykiatriske behandling.

Et tvangsindgreb er et indgreb/behandling, som du ikke har givet samtykke til.

Såfremt du mener, at du har været udsat for dette, kan du klage over dette til Regionens psykiatriske patientklagenævn ved at rette henvendelse til:

Post:      Det Psykiatriske Patientklagenævn

E-mail:    patientklage@naevneneshus.dk
Telefon: +45 7240 5600 

Link:      www.naevneneshus.dk/start-din-klage/det-psykiatriske-patientklagenaevn/

© Skovhus PrivathospitalKlagevejledning