Klagevejledning til patienter og pårørende

Under et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital vil personalet gøre sit bedste for at imødekomme de forventninger og krav, der måtte være til et behandlingsforløb.

Såfremt der mod forventning skulle opstå forhold, der under behandlingen på Skovhus Privathospital, ikke lever op til de forventninger, der måtte være, opfordrer vi patienten og/eller de pårørende til i første omgang at rette henvendelse til patientens sundhedsfaglige kontaktperson på Skovhus Privathospital (eller en anden medarbejder på Skovhus Privathospital, såfremt klagen skulle vedrøre kontaktpersonen).

Ret henvendelse til Skovhus Privathospital her:

Klager opdeles med udgangspunkt i nedenstående:

  • Klage over utilsigtet hændelse (Sundhedsvæsenets rapporteringssystem – DPSD)
  • Klage over et behandlingsforløb (Styrelsen for Patientsikkerhed)
  • Klage med erstatningskrav (Patienterstatningen)

Der er yderligere oplysninger at hente på Styrelsen for Patientklager i Aarhus ved at tale med personalet på Skovhus Privathospital om at få hjælp til at finde det relevante materiale eller ved at rette henvendelse til nedenstående patientvejledere.

Anmeldelse til Patienterstatningen

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning, som dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, herunder på Skovhus Privathospital.

Skovhus Privathospital er i den forbindelse forpligtet til at bistå dig med rådgivning og vejledning om klagemulighederne og i fornødent omfang bistå med anmeldelse til Patienterstatningen, samt til at udlevere enhver oplysning til Patienterstatningen, som af Patienterstatningen skønnes at have betydning for behandling af anmeldelsen.

Du kan som patient få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger eller erstatning for fysiske skader efter brug af medicin.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Såfremt du ønsker at anmelde en skade til Patienterstatningen, kan dette enten ske ved at anvende dit NemID eller Digital signatur og udfylde og sende en anmeldelse elektronisk på Patienterstatningens hjemmeside www.patienterstatningen.dk, eller du kan indsende anmeldelsesskemaet med posten. Skemaet kan downloades på Patienterstatningens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til personalet på Skovhus Privathospital.

© Skovhus PrivathospitalKlagevejledning til patienter og pårørende