Patienttilfredshed og kvalitet

For Skovhus Privathospital er det vigtigt, at vores patienter er tilfredse, trygge og får et effektivt udbytte af behandlingen og de sygeplejefaglige ydelser.

Det gør vi blandt andet gennem en tæt dialog med vores patienter samt både en akkreditering (Den Danske Sundhedsmodel), patient- og pårørendetilfredshedsmålinger samt de lovpligtige tilsyn.

For at sikre, at den enkelte patient får mulighed for at bidrage til kvalitetsudviklingen af ydelserne på Skovhus Privathospital, udarbejdes der løbende skriftlige tilfredshedsundersøgelser af patienternes oplevelser.

Ledelsen på Skovhus Privathospital foretager løbende evalueringer af de indsamlede data, hvorefter der evt. foretages iværksættelse af forbedringer eller justeringer på konkrete indsatsområder i henhold til undersøgelsens resultat og patienternes ønsker og behov.

Skovhus Privathospital udarbejder årligt en skriftlig analyse af den samlede patienttilfredshed.

Patienttilfredshedsundersøgelse

Læs seneste resultat af tilfredshedsundersøgelse blandt patienter, der har været indlagt på Skovhus Privathospital her: Patienttilfredshedsundersøgelse 2021

Læs tidligere resultater af tilfredshedsundersøgelser her:

 

Patienttilfredshedsundersøgelse 2019: Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital – 2019

Patienttilfredshedsundersøgelse 2018: Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital – 2018

Patienttilfredshedsundersøgelse 2017: Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital  2017

Patienttilfredshedsundersøgelse 2016: Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016