Patienterne er tilfredse på Skovhus Privathospital

Skrevet .


Tilfredse patienter på Skovhus Privathospital

Patienterne er tilfredse på Skovhus Privathospital

Patienterne på Skovhus Privathospital er tilfredse med både rammerne og behandlingen på hospitalet. Det viser en ny tilfredshedsmåling.

Tilfredsheden begynder ved indlæggelsen. Ni ud af 10 patienter følte sig velkomne enten i høj grad eller meget høj grad, da de blev indlagt på hospitalet i Nykøbing Sjælland. Og opholdet og behandlingen har ikke gjort tilfredsheden mindre. 87 procent er tilfredse med den samlede behandling enten i høj eller meget høj grad. De sidste 13 procent svarede enten Nogenlunde tilfreds eller hverken eller. Ingen har altså være utilfredse, viser målingen.

”Det er altid rart at de dokumenterer, at det, vi gør, virker, og at patienterne er tilfredse. Det er et vigtigt udgangspunkt for at kunne tilbyde den rette behandling,” siger hospitalsdirektør Kit Kjærsgaard.

Nem adgang til personalet

Hospitalet, der sidste år fejrede 10-års jubilæum, har valgt at lægge meget vægt på, at patienterne har en nem adgang til personalet og en tæt dialog med psykiatere og behandlere. Det viser sig tydeligt i tilfredsheden.

86 procent af patienterne er tilfreds med kontakten til deres kontaktperson enten i høj grad eller meget høj grad, ligesom 91 procent oplever i høj grad eller meget høj grad, at psykiateren havde tid til at tale med dem.

”Det, der kendetegner Skovhus Privathospital, er den direkte adgang til personalet. Vi har organiseret hospitalet på en måde, så personalet er synligt for patienterne, og omvendt så personalet nemmere kan observere patienternes tilstand og behov,” siger Kit Kjærsgaard.

 

Du kan læse hele Patienttilfredshedsundersøgelsen her.