Udskrivning

Udskrivning

Udskrivning foretages ved skriftligt at opsige kontrakten, kontrakten kan opsiges fra dag til dag.

Skovhus Privathospital sørger for videregivelse af informationer til primærsektoren i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet.

Der udarbejdes en epikrise, som  sendes til relevante samarbejdspartnere hurtigst muligt, dog indenfor 10 arbejdsdage, så de har mulighed for at arbejde med eventuelle opgaver inden for det eventuelle tidsperspektiv fx forslag til yderligere undersøgelser jf. vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv.