Patienttilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse

For at sikre, at den enkelte patient får mulighed for at bidrage til kvalitetsudviklingen af ydelserne på Skovhus Privathospital, udarbejdes der løbende skriftlige tilfredshedsundersøgelser af patienternes oplevelser. Ledelsen på Skovhus Privathospital foretager løbende evalueringer af de indsamlede data, hvorefter der evt. foretages iværksættelse af forbedringer eller justeringer på konkrete indsatsområder i henhold til undersøgelsens resultat og patienternes ønsker og behov. Skovhus Privathospital udarbejder årligt en skriftlig analyse af den samlede patienttilfredshed. Læs seneste resultat af tilfredshedsundersøgelse blandt patienter, der har været indlagt på Skovhus Privathospital.

Patienttilfredshedsundersøgelse 2017:

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital  2017

Patienttilfredshedsundersøgelse 2016:

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016     © Skovhus Privathospital