Klagevejledning

KLAGEVEJLEDNING TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

Under et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital vil personalet gøre sit bedste for at imødekomme de forventninger og krav, der måtte være til et behandlingsforløb.

Såfremt der mod forventning skulle opstå forhold, der under behandlingen på Skovhus Privathospital, ikke lever op til de forventninger, der måtte være, opfordrer vi patienten og/eller de pårørende til i første omgang at rette henvendelse til patientens sundhedsfaglige kontaktperson på Skovhus Privathospital (eller en anden medarbejder på Skovhus Privathospital, såfremt klagen skulle vedrøre kontaktpersonen).

Klager opdeles med udgangspunkt i nedenstående:

  • Klage over utilsigtet hændelse (Sundhedsvæsenets rapporteringssystem – DPSD)
  • Klage over et behandlingsforløb (Styrelsen for Patientsikkerhed)
  • Klage med erstatningskrav (Patienterstatningen)

Der er yderligere oplysninger at hente på Styrelsen for Patientsikkerhed ved at tale med personalet på Skovhus Privathospital om at få hjælp til at finde det relevante materiale eller ved at rette henvendelse til nedenstående patientvejledere.

Patientvejleder – Sundhed Danmark

Skovhus Privathospital er som medlem af Sundhed Danmark tilknyttet en patientvejleder, som patienter og pårørende på Skovhus Privathospital har mulighed for at benytte og få information, rådgivning og vejledning om dine rettigheder som patient i Sundhedsvæsenet. Patientvejlederne har tavshedspligt, og går ikke videre med din henvendelse, med mindre det på forhånd er aftalt med dig.

Du kan kontakte patientvejleder her

Privathospitaler, herunder Skovhus Privathospital, må som privathospital ikke anvende tvang i den psykiatriske behandling. Et tvangsindgreb er et indgreb/behandling, som du ikke har givet samtykke til. Såfremt du mener, at du har været udsat for dette, kan du klage over dette til Regionens psykiatriske patientklagenævn ved at rette henvendelse til:

Post:      Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

E-mail:    post@statsforvaltningen.dk

Telefon: 7256 6880

Link:       www.statsforvaltningen.dk/Det Psykiatriske Patientklagenævn

Anmeldelse til Patienterstatningen

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning, som dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, herunder på Skovhus Privathospital.

Skovhus Privathospital er i den forbindelse forpligtet til at bistå dig med rådgivning og vejledning om klagemulighederne og i fornødent omfang bistå med anmeldelse til Patienterstatningen, samt til at udlevere enhver oplysning til Patienterstatningen, som af Patienterstatningen skønnes at have betydning for behandling af anmeldelsen.

Du kan som patient få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger eller erstatning for fysiske skader efter brug af medicin.

Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Såfremt du ønsker at anmelde en skade til Patienterstatningen, kan dette enten ske ved at anvende dit Nem Id eller Digital signatur og udfylde og sende en anmeldelse elektronisk på Patient-erstatningens hjemmeside www.patienterstatningen.dk, eller du kan indsende anmeldelses skemaet med posten. Skemaet kan downloades på Patienterstatningens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til personalet på Skovhus Privathospital.

 

 

© Skovhus Privathospital