Hvem kan komme på Skovhus

Forsikringspatient:

Hvis du har en privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan du i tilfælde af sygdom komme til hurtig undersøgelse og behandling på Skovhus Privathospital efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab. Skovhus Privathospital samarbejder med de fleste danske forsikringsselskaber. Til det første besøg får du som regel accept på dækning af forvurderingsundersøgelse.

Sådan gør du

Vi har her beskrevet det typiske forløb, hvis du skal benytte din sundhedsforsikring.

  1. Du tager kontakt til forsikringsselskabet og får en accept på, at de vil dække udgifterne til en forvurderingsundersøgelse.
  2. Du udfylder din del af skadesanmeldelsen, som rekvireres hos forsikringsselskabet.
  3. Du bestiller tid til forundersøgelse ved at ringe til Skovhus Privathospital på telefonnummer: 59 96 15 90 og får en skriftlig bekræftelse tilsendt.
  4. Du fremsender relevant journalmateriale, udfyldt skadesanmeldelse samt forsikringsselskabets betalingsaccept til Skovhus Privathospital.
  5. Skovhus Privathospital udfylder resten af skadesanmeldelsen, og returnerer den til forsikringsselskabet sammen med regningen for forvurderingen.
  6. Skovhus Privathospital fremsender en kopi af journalen sammen med den udfyldte skadesanmeldelse til forsikringsselskabet, som herefter skal godkende prisen for behandlingen.
  7. Hvis forsikringsselskabet accepterer at betale for behandlingen, kan du behandles på det aftalte tidspunkt. Du skal selv sikre dig, at dit forsikringsselskab har accepteret at betale for din behandling.

 

Offentlig patient:

Udvidet behandlingsret for voksne i psykiatrien
Er du fyldt 19 år, og har en læge henvist dig til psykiatrisk behandling, herunder undersøgelse på et sygehus i din bopælsregion eller på et af de sygehuse, regionen plejer at samarbejde med, kan du vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis du skal vente mere end to måneder (30 dage hvis du er alvorligt syg) på behandlingen. Det kræver blot en viderehenvisning fra sygehuset i din bopælsregion til det aftalesygehus, du vælger. Ventetiden beregner man fra datoen, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager henvisningen og frem til den dato, hvor behandlingen, herunder undersøgelsen kan finde sted.

Undtagelser fra udvidede rettigheder for voksne i psykiatrien
Du kan ikke vælge at blive undersøgt/behandlet på et aftalesygehus, som har længere ventetid end din bopælsregions sygehuse eller samarbejdssygehuse. Dette gælder også, selvom ventetiden på alle sygehusene overstiger to måneder.

Er du ikke fyldt 19 år, og er du henvist til psykiatrisk undersøgelse på et sygehus i din bopælsregion eller på et af de sygehuse, regionen plejer at samarbejde med, bliver dine valgmuligheder også udvidet, hvis du skal vente mere end to måneder (30 dage ved alvorlig sygdom) på undersøgelsen.

Du kan læse mere om det udvidede frie sygehusvalg på Sundhedsministeriets hjemmeside.

 

Privat patient:

Mange vælger at blive undersøgt og behandlet af Skovhus Privathospitals psykiatere og behandlerteam for egen regning, med der er også mulighed for:

  • At benytte en sundhedsforsikring evt. tegnet gennem arbejdsgiver/virksomhed eller drøfte muligheden for refusion med din arbejdsgiver.
  • At blive medlem af sygesikringsgruppe 2 – mere information fås ved henvendelse til Borgerservise i din kommune www.borger.dk
  • At drøfte muligheden for refusion med din sagsbehandler i din kommune.

Det kræver ikke en henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis du selv ønsker at betale. Du kan blot kontakt Skovhus Privathospital direkte på telefonnummer: 59 96 15 90 og træffe aftale om forløbet. Du modtager derefter en skriftlig bekræftelse på forvurderingen, praktiske informationer samt betalingsbetingelser.