Én kontaktperson hele vejen

Én patient – én kontaktperson
Når du indskrives som patient på Skovhus Privathospital, får du fra starten din egen kontaktperson. Kontaktpersonen er en medarbejder på Skovhus Privathospital, som du har kontakt med flere gange ugentligt.

Sammenhæng og tryghed
Formålet med at have en kontaktperson er at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed, da kontaktpersonen er med til at give information og sammenhæng til patientforløbet. Det, at man som patient eller pårørende altid ved, hvem man skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål til behandlingen, er med til at give ekstra tryghed og en oplevelse af overblik over sin egen situation.

Styrkelse af relationer
Kontaktpersonen har en væsentlig funktion i at være den, som holder trådene sammen til de øvrige personer, der er i patientens netværk. Det kan f.eks. være familie, venner, sundhedsfaglige behandlere, sagsbehandler, jobcenter eller lignende. Det vil være målet at bevare og styrke de relationer, der er til øvrige medspillere i behandlingen, og kontaktpersonen vil som udgangspunkt deltage i alle møder vedrørende patientens behandlingstilbud på Skovhus Privathospital.

Fast støtte i hverdagen
Det tilstræbes, at kontaktpersonen overfor patienten udviser evne og vilje til kontaktetablering, tillid, tryghed, struktur, forudsigelighed, autonomi, omsorg, støtte, virkelighedsorientering, aktivitetsorientering, praktisk jordnær problemløsning og en tro på, at alle mennesker har udviklingsmuligheder.