Behandling uden ventetid

Behandling uden ventetid

Behandling uden ventetid

Den lange ventetid på udredning og behandling i det offentlige regi resulterer desværre ofte i, at der i venteperioden må iværksættes alternative foranstaltninger, som i værste fald kan forværre og forlænge den psykiatriske problematik:

“Da psykiske sygdomme udvikler sig og forværres over tid med risiko for, at de bliver kroniske, vil patienter med psykiske lidelser kunne drage betydelig nytte af en tidlig indsats. Jo tidligere behandling sættes i værk, desto større sandsynlighed er der for, at patienten kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet og leve et selvhjulpent liv. Studier viser, at tidlig og udvidet indsats har gavnlig effekt på samfundsøkonomien”.
(Danske Regioner, november 2006)

Ret til behandling uden ventetid

Som borger over 18 år har du ret til selv at vælge, hvor du vil behandles, hvis ventetiden på psykiatrisk udredning og behandling på offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Hvis du har fået en tid til behandling, der overskrider ventetidsgarantien, skal du henvende dig til din egen læge eller til det offentlige sygehus. Her kan du høre om dine muligheder for behandling på et privathospital som f.eks. Skovhus Privathospital.

Skovhus Privathospital har aftale med Danske Regioner om både udredning og behandling, og det er derfor muligt at vælge Skovhus Privathospital som behandlingssted.

Læs mere:

Skovhus Privathospital prisliste 2018