PATIENTER

På Skovhus Privathospital er det mennesket, der er i fokus ikke diagnosen. Selv om vi i det daglige arbejder med diagnoser, mener vi ikke, det er eneste vej frem. Det er blot redskaber, som gør det nemmere for det professionelle behandlingspersonale at forstå hinanden. På Skovhus Privathospital får personen en ny chance til at skabe sig en anden identitet. Et menneske er så meget andet end en diagnose. Det er det andet, vi på Skovhus Privathospital lægger kræfter i at finde frem.

Opgiv ikke håbet
En psykisk lidelse er med den rette hjælp, noget man kan slippe af med. Det er ikke noget, der kan løses over en nat, det kan tage tid. Nogle gange lang tid, men det er noget, alle kan komme ud af. Derfor: hvis du har en psykisk lidelse, så opgiv ikke håbet.

Fleksibilitet og kommunikation
Ro, klarhed og tryghed er nøgleord på Skovhus Privathospital. Det nære netværk vil blive inddraget i behandlingen – såfremt patienten ønsker det- og vi prioriterer, at patienterne og deres pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi er på Skovhus Privathospital af den overbevisning, at vi kommer langt med at være åbne, lyttende og fleksible. Vi har derfor fokus på kommunikationen i vores daglige samarbejde med patienten.
Det er vores vision, at patienterne skal inddrages så meget i hverdagen som muligt, derfor står patienterne og personalet selv for den daglige madlavning i den udstrækning, de er motiveret for det.