Patientforespørgelser

Personalet på Skovhus Privathospital har tavshedspligt omkring de patienter, der er indlagt. Derfor kan de som udgangspunkt ikke udtale sig om, hvorvidt de er indlagt, eller hvordan deres tilstand er. Det er i sidste ende patienten selv, der bestemmer hvilke personer, personalet må informere omkring deres indlæggelse, samt hvilke specifikke informationer, der skal videregives.
Fra personalets side forsøger vi dog altid at bakke op omkring en dialog med patientens netværk, idet vi er klar over, hvor vanskelig en situation de pårørende står i, samt hvilke faktorer, der kan gøre, at patienten har vanskeligt ved at bevare en konstruktiv relation med de pårørende. Derfor taler personalet altid med patienten omkring de henvendelser, der er.

Du kan læse mere om patientrettigheder her.