Netværksydelser

Netværkssamtaler Psykisk sygdom påvirker hele familien og det netværk der er tæt på patienten. Familien og netværket er ofte bekymrede og frustrerende over at en nær person bliver psykisk syg. Psykisk sygdom er ofte et tabu og noget vi ikke ved særligt meget om, derfor tilbyder vi på Skovhus Privathospital netværkssamtaler, da familien/netværket ofte har en givtig viden om patienten, som er uundværlig for behandlingsforløbet. Netværkssamtaler er et tilbud til patient for at medinddrage patientens familie/netværk i patientens behandling, og for at: – Støtte og orientere patientens familie/netværk – Inddrage familie/netværk som en ressource i behandlingsforløbet. Det er patienten der bestemmer hvad der skal snakkes om. Det er patienten der bestemmer hvem der skal deltage. Fra Skovhus Privathospital deltager patientens kontaktperson og familieterapeut Malene Ehlerts. Samtalen foregår på Skovhus Privathospital. Der er afsat ca. 1½ time til samtalen. Det er familieterapeuten og kontaktpersonen der vurderer om det vil være hensigtsmæssigt at inddrage andre behandlere. Det er muligt at afholde flere samtaler, hvis der er behov og ønske om dette. Formålet med samtalen er: At sikre en målrette og struktureret indsats med henblik på at inddrage familien/netværket som en ressource i behandlingen. Herunder sikre, at familiens/netværkets viden om og erfaringer med patienten anvendes i behandlingsforløbet. At sikre gensidig information mellem familien/netværket og personalet. At styrke patientens netværk. At sikre afklaring af samarbejdet med familien/netværket. Herunder at få klarhed over, hvor meget familien/netværket ønsker sig inddraget, og hvor meget patienten ønsker dem inddraget. At patienten og familien/netværket får en fælles viden om og forståelse af patientens situation. At familien/netværket får en forståelse for, hvordan de kan forholde sig til patientens sygdom. At give familien/netværket mulighed for at stille spørgsmål og dele deres tanker med nogen, som ved og forstår, hvad det handler om. At lave aftaler med patienten og dennes familie/netværk om det videre samarbejde. Hvis patienten ikke giver samtykke, kan pårørende få en samtale om generelle forhold vedrørende psykiske lidelser og deres behandling.

    © Skovhus Privathospital