PÅRØRENDE

Fokus på at styrke sociale relationer
På Skovhus Privathospital er det vores holdning, at familie, venner og andre pårørende ligesom personer i patientens øvrige netværk er afgørende samarbejdspartnere i behandlingen. De pårørende har en viden om patienten, som er væsentlig for, at medarbejderne kan give den bedste støtte og hjælp. Deres oplevelser, erfaringer og kontakt med patienten er essentielle at få inddraget som værdifulde informationer på linje med eventuelt tidligere behandleres informationer.

Derfor er det Skovhus Privathospitals målsætning:

• at afdække patientens netværk

• at medvirke til at bevare, udvikle og styrke relationer til personer i netværket

• at have øje for og fokus på de ressourcer og kompetencer, der er i patientens netværk

• at udvise respekt og forståelse for de pårørendes situation, tanker og håb

• at medvirke til at skabe rum for en åben dialog og samarbejde mellem alle relevante personer omkring patienten

• at tilbyde pårørende muligheder for at øge deres viden og forståelse af psykiske problemstillinger gennem forskellige arrangementer

• at udvikle de tilbud, som vi har til de pårørende gennem aktiv dialog med dem.

Vi forsøger at opnå vores målsætning gennem netværkssamtaler, kontakt til pårørende i det daglige, diverse arrangementer, temadage for pårørende og lignende. Et samarbejde mellem patient, pårørende og medarbejdere er afgørende for, at alle kan støtte op om de skridt, patienten tager frem mod et godt liv.