Om Skovhus Privathospital

Hvem er vi?

Skovhus Privathospital er et psykiatrisk privathospital for børn, unge og voksne.

Vi tilbyder indlæggelse eller ambulant behandling for forskellige psykiatriske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser som fx depression, ADHD, autisme, skizofreni, misbrug eller selvskade.

Skovhus Privathospital tilbyder et privat alternativ til det eksisterende behandlings- og undersøgelsestilbud i offentligt regi. Vi behandler både privatbetalende patienter via sundhedsforsikring og henviste patienter fra det offentlige. Hospitalet er blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Vil du vide mere eller have information om, hvordan man bliver patient?

Hvor finder du os?

Skovhus Privathospital er beliggende i det smukke Annebergparken ved Isefjorden to kilometer syd for Nykøbing Sjælland. Herudover har vi afdelinger i Lyngby og Aalborg.

Gode fysiske rammer og et fagligt veluddannet personale med årelang og bred erfaring inden for det psykiatriske område er udgangspunktet for Skovhus Privathospital. Vi er et bredt tværfagligt uddannet team, bestående af psykiatere, psykologer, sagsbehandlere, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, supervisorer, terapeuter og familieterapeut.

Se vores medarbejdere her.

Tæt samarbejde med pårørende

For personalet på Skovhus Privathospital er et tæt samarbejde med pårørende og det nærmeste netværk meget vigtigt. Vi har uddannede familieterapeuter, der som en del af behandlingen allerede ved indlæggelsen tilbyder at tilrettelægge et forløb sammen med de pårørende.

På Skovhus Privathospital arbejder vi ud fra miljøterapeutiske behandlingsprincipper og en socialkonstruktionistisk holdning, hvor narrativ teori og praksis spiller en aktiv rolle. Det nære netværk vil – såfremt patienten ønsker det – blive inddraget i behandlingen, og Skovhus Privathospital prioriterer, at patienterne og deres pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi er af den overbevisning, at vi kommer langt med at være åbne, lyttende og fleksible og ved at have fokus på kommunikation i vores daglige samarbejde med patienten.

Læs mere om vores behandlingsprincipper her.

Vil du høre mere, så kontakt os på telefon +45 5996 1590.

© Skovhus PrivathospitalOm Skovhus Privathospital