Samarbejde med botilbud

Skovhus Privathospital har 10 års erfaring med tæt samarbejde med botilbud om en lang række ydelser.

Vi kan med kort varsel træde til med behandling både inden for udredning og akut behandling både som dagbehandling og indlæggelse.

 • Psykiater
 • Udredning
 • Behandling både ambulant, dag og døgn
 • Psykolog
 • Akut krisehjælp
 • Somatiske undersøgelser (KRAM, Screeninger, mm)
 • Medicinhåndtering (dispensering)
 • Udarbejdelse af instrukser ifht. medicinhåndtering og behandling
 • Tilsyn af medicinhåndtering i bosteder
 • Akut sygeplejekonsultation
 • Kostvejledning
© Skovhus PrivathospitalSamarbejde med botilbud