Medicinhåndtering (paragraf 213C)

Når beboerne på et bosted får medicin skal en lang række krav være opfyldt og følge en helt fast procedure. Det kræver gennemarbejdede retningslinjer, forberedelse og ikke mindst et opgør med vaner og arbejdsgange.

Skovhus Privathospital tilbyder rådgivning og ydelser til at gøre bostederne klar til de nye regler. Skovhus Privathospital har blandt andre stået for Granhøjens medicinhåndtering igennem flere år, og har stået for bostedernes implementering af de nye regler.

Reglerne siger, at bostederne skal have en overordnet sundhedsfaglig person, som har ansvaret for, at bostedet har de korrekte retningslinjer og instrukser til personalet. Instrukserne skal blandt andet sikre, at medicinen håndteres på den samme måde og overholder krav til dokumentation og journalføring.

Første skridt er screeningsmøde

Når Skovhus Privathospital indleder et samarbejde med et bosted om medicinhåndteringen, er første skridt altid et screeningsmøde, hvor vi gennemgår deres praksis og de særlige forhold, der gælder for stedet. Vælger bostedet at gå videre med samarbejdet, går vi tilbage og udarbejder et sæt retningslinjer og instrukser, som passer til bostedet. Sammen med bostedet gennemgår vi instrukserne og tilretter dem. Herefter er vi i gang, og bostedet er i princippet klar til både tilsyn og registrering.

Bostedet kan så vælge om de udelukkende vil købe retningslinjerne, eller om de vil have en pakke, hvor Skovhus Privathospital sørger for, at instrukserne løbende bliver tilpasset lovgivning og krav. Ydermere kan bostedet få tilknyttet den nødvendige sundhedsfaglige person. I et samarbejde med Skovhus Privathospital vil det enten være en sygeplejerske eller en overlæge med speciale i psykiatri. Den sundhedsfaglige person er med på tilsyn og vil være den faste rådgiver, som bostedet kan trække på.

Lær mere her om § 213 c pakker hos Skovhus Privathospital

 

 

Pakke 1

SCREENINGSBESØG
• Vurdering af mængden og kompleksiteten af ydelser i SUL, herunder særligt fokus på medicinhåndtering.

VED BEHOV FOR REGISTRERING
• Muligheden for enstrenget systematisk journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation
• Kvaliteten af udarbejdede instrukser, hvor disse findes
• Personalets generelle uddannelses- og kompetenceniveau.

4.000,- + moms, samt transport efter gældende takster.

 


Pakke 2
Minimum ved varetagelse af registreringspligt, sygeplejerske.

 • Varetagelse af registreringspligt
 • Fremmøde ved anmeldt tilsyn
 • Udarbejdelse af relevante instrukser
 • Vejledning i implementering af disse
 • Rådgivning i korrekt journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation
 • Opfølgende besøg efter aftale og behov.

Kr. 10.000,00 + moms halvårlig.

Timepris udover de 6 inkluderede timer: kr. 700,00 + moms for sygeplejerske.

 


Pakke 3

Minimum ved varetagelse af registreringspligt, læge.

 • Varetagelse af registreringspligt
 • Fremmøde ved anmeldt tilsyn
 • Udarbejdelse af relevante instrukser (sygeplejerske)
 • Vejledning i implementering af disse (sygeplejerske)
 • Rådgivning i korrekt journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation (sygeplejerske)
 • Opfølgende besøg efter aftale og behov.

Kr. 20.000,00 + moms halvårlig.
Timepris udover de 6 inkluderede timer: kr. 700,00 + moms for sygeplejerske og kr. 2.000,00 + moms for speciallæge.