Kommuner og regioner

Skovhus Privathospital samarbejder med kommuner, regioner og botilbud om en lang række ydelser.

Det kan både være længere eller kortere behandlingstilbud til borgere, attester, sygeplejefaglige ydelser, medicinhåndtering og udredning.

Skovhus Privathospital har god erfaring med behandling af borgere, der hverken rummes i den offentlige psykiatri, men heller ikke kan håndteres i botilbud, egen bolig eller lign., hvor dette er målet for behandlingen. Derudover kan hospitalet anvendes eksempelvis i forbindelse med en borger, der står mellem to opholdstilbud, eller som man endnu ikke er afklaret med, hvor man skal placere.

Vi har gennem 10 år samarbejdet tæt med Granhøjens botilbud og kender således de udfordringer, som kommuner, regioner og botilbud har i socialpsykiatrien.

Læs her mere om hvilke tilbud vi har til kommuner, regioner og botilbud, og læs mere under menupunktet behandlingstilbud om, hvilke diagnoser og problematikker vi arbejder med.

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer.