Kollegaen: Stress er din egen skyld, –

Skrevet .


sådan lød overskriften i MetroXpress, mandag d. 2. december.

Susanne Theill Møller, psykolog ved Skovhus Privathospital udtaler at halvdelen af den danske befolkning, har den holdning, at det er de ansattes egen skyld når de går ned med stress pga. fyrringer og arbejdspres.

Arbejdsstyrelsen beretter at stigningen af psykiske arbejdsskader, såsom stress og chikane er steget med 30 % i forhold til året før.

Susanne Theill Møller, har fået foretaget en undersøgelse hos analysefirmaet Userneeds, der har talt med 1.000 danskere. Svarerne i undersøgelsen viser at stress er medarbejderens egen skyld og ikke chefens. Denne opfattelse kan forværre situationen for mange, idet det kan gøre det sværere at bede om hjælp, når det opfattes som ens eget ansvar, udtaler Susanne Theill Møller til MetroExpress.
13 % af de adspurgte har svaret, at de meget ofte eller ofte føler sig nervøse eller stressede.

Undersøgelser viser at manglende indflydelse og sociale og økonomiske problemer ofte er grobund for stress.

Slutlig giver Susanne Theill Møller et par gode råd til, hvordan man hjælper sin kollega med stress.

Man skal være åben overfor sin kollega og fortælle, hvad det er man har observeret hos denne. Vær tålmodig og accepter at stress tager tid og husk, det der stresser dig ikke nødvendigvis stresser andre.