Sundhedsstyrrelsen

På Skovhus Privathospital er det overlæge, i Ph.d., speciallæge i psykiatri, Linh Duong, som er virksomhedsansvarlig overlæge, jf. lov nr. 219 af 14/04/1999 om virksomhedsansvarlige læger §§ 1-3. Endvidere er Skovhus Privathospital underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, jf. § 215 i lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 (sundhedsloven) samt § 26 i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17/12/2008, og tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jfr. bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis.

    © Skovhus Privathospital