Samarbejdspartnere

Samarbejde med Granhøjens bosteder

Skovhus Privathospital har i mange år samarbejdet med Granhøjens bosteder.

Granhøjen råder over en række forskellige bosteder på Vestsjælland, der er målrettet forskellige målgrupper. Granhøjens pædagogiske tilgang er baseret på et narrativt og systemisk menneskesyn. Derfor ser Granhøjen det som afgørende at arbejde med at hjælpe beboere til at skabe en ny identitet, der bygger på positive historier.

Skovhus Privathospital samarbejder med Granhøjen om både medicinhåndtering og behandlingen af beboerne, så en beboer efter indlæggelse på Skovhus Privathospital vil kunne fortsætte behandlingen på Skovhus Privathospital med samme psykiater, psykolog og familieterapeut.

En visitering til Granhøjen kan allerede ske under indlæggelsen på Skovhus Privathospital, så forløbet efter den psykiatriske behandling er på plads. Det sikrer en tryghed for beboeren og de pårørende.

Læs mere om Granhøjen på www.granhojen.dk eller kontakt en af Granhøjens sagsbehandlere på            telefon +45 5993 2301.

© Skovhus PrivathospitalSamarbejde med Granhøjens bosteder