Personalet

Linh Duong – Overlæge, Ph.d., speciallæge i psykiatri

Linh Duong har arbejdet i psykiatrien siden 2003 og afsluttede sin embedseksamen fra Københavns Universitet i 2005. I 2013 opnåede hun sin Ph.d.-grad fra Københavns Universitet, og sideløbende med sin forskning blev hun i 2015 færdiguddannet som speciallæge i psykiatri.
Linh har arbejdet på almenpsykiatriske afdelinger i Glostrup, Hvidovre, Hillerød, Helsingør, Roskilde og Vordingborg. Desuden har hun arbejdet i distriktspsykiatrien i Næstved og Vordingborg og i retspsykiatrien i Slagelse.
Linh har også arbejdet med efteruddannelse af læger, psykologer og andre sundhedspersoner i diagnostik og psykopatologi.

Susanne Gydesen Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Susanne Gydesen har en bred erfaring inden for det psykiatriske felt. Susanne Gydesen har bl.a. arbejdet som børne- og ungdomspsykiater.

Hugo A. Jørgensen – Overlæge, speciallæge i psykiatri

Hugo A. Jørgensen har en lang karriere i Norge bag sig som blandt andet professor i psykiatri, inden han i 2010 blev ansat som overlæge ved distriktspsykiatrien. Siden 2017 har han arbejdet på psykiatrisk klinik i Holbæk og fra oktober 2018 hos Skovhus Privathospital.

Henrik Littauer Overlæge, speciallæge i psykiatri

Henrik Littauer er uddannet i Norge og har en bred psykiatrisk og psykoterapeutisk baggrund, bl.a. fra distriktspsykiatrien og fra Stolpegården. Han er optaget af transkulturelle perspektiver ved psykiatrien og har tidligere haft privat praksis i København.

Allan M. Larsen – Overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Allan Larsen har en mangeårig bred erfaring fra offentlige stillinger i børne- og ungdomspsykiatrien. Han er færdiguddannet læge fra Københavns Universitet i 1996. Han har siden 1998 arbejdet i psykiatrien; først et år i almen psykiatri og siden i i børne- og ungdomspsykiatrien. Han har arbejdet med børn og unge i alle aldersgrupper. Han har fra 2009 til 2020 været tilknyttet psykiatrien i Hillerød og har erfaring indenfor undervisning af medicinstuderende og læger.

Janaki Hyldahl – Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Janaki Hyldahl blev færdiguddannet læge i Sverige i 1996. Da hun i 1997 flyttede til Danmark påbegyndte hun sin specialisering til psykiater. Under sin specialisering arbejdede hun på flere psykiatriske hospitaler; Rigshospitalet, Bispebjerg -, Gentofte – og Sankt Hans Hospital. Som speciallæge har Janaki Hyldahl været ansat i akutpsykiatrien i Region Hovedstaden. De sidste 5 år har hun arbejdet med kulturtilpasset psykiatri, for den samiske minoritet i Finnmark, Norge.

Zoltan Kovacs – Overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi, klinisk lektor

Zoltan Kovacs er uddannet i Ungarn og har arbejdet i psykiatrien siden 1995. Han afsluttede sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1998, blev færdiguddannet som speciallæge i psykiatri i 2004, opnåede sin ph.d.-grad i 2008 og blev færdiguddannet specialist i kognitiv adfærdsterapi i 2009. Siden Zoltan i 2009 flyttede til Danmark, har han været tilknyttet psykiatrien i Aalborg. I de første tre år var han ansat i psykiatrisk akutmodtagelse, efterfølgende startede han Ambulatorium for Liaisonpsykiatri og var faglig leder for enheden indtil 2019, aktuelt er han ansat i Enhed for Bipolar Lidelser. Zoltan har erfaring  med supervision, undervisning og videreuddannelse af læger, sygeplejersker og medicinstuderende. Zoltan har en bred erfaring indenfor almenpsykiatrien, samt en særlig interesse for funktionelle lidelser og psykiske problemstillinger hos patienter med kronisk somatiske sygdomme.

Danny Reving – Speciallæge i psykiatri

Danny er speciallæge i psykiatri med mange års erfaring inden for dobbeltdiagnoser som overlæge indenfor regional og kommunal misbrugsbehandling og tidligere ledende overlæge i KABS Glostrup.

 

 

Mette Bremer – Specialpsykolog i Børne- og Ungepsykiatri

Mette Bremer er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005. Hun er autoriseret af psykolognævnet i 2007 og siden færdiguddannet i 2016 som Specialpsykolog i Børne- og Ungepsykiatri med mange års erfaring fra Børne- og Ungepsykiatrien med udredning og behandling af børn i alle aldre. Mette Bremer er desuden ved at færdiggøre sin specialistuddannelse i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Hun har stor erfaring med undervisning og supervision af egen og andre faggrupper.

 

Melina Sander Lind – Psykolog

Melina er uddannet fra Københavns Universitet i 2013 og siden blevet autoriseret i 2017. Hun har arbejdet på forskellige døgninstitutioner samt indenfor familiebehandling, hvor hun har arbejdet med både børn og voksne med og uden psykiatriske diagnoser om livets forskelligartede udfordringer. Terapeutisk har hun samtaleerfaring med både børn, voksne, par og familier. Melina har desuden stor erfaring med at yde supervision i både grupper og individuelt med både psykologer og andre faggrupper. Terapeutisk er hun først og fremmest optaget af at møde og forstå klienten/patienten og derudfra tilpasse tilgangen, så der opnås størst mulig effekt af samtalen. Hun anser terapien som et samarbejde, der kræver opmærksomhed fra begge parter for at fungere optimalt.

 

Morten Erik Karlsen – Psykolog

Mortens interesse for at arbejde med mennesker blev for alvor vakt, da han i 1995 blev ansat i Røde Kors, og han har arbejdet med mennesker lige siden. Han blev uddannet pædagog i 2003 og arbejdede herefter med psykiatri og misbrug, og tog en løsningsfokuseret systemisk terapiuddannelse. Han blev uddannet psykolog i 2012 og autoriseret i 2014. Han har arbejdet med både børn, unge, voksne, par og familier, omkring problematikker som misbrug og psykiatri, samt selvfølgelig mennesker, der af den ene eller anden årsag er kørt fast i livet på grund af stress, ægteskabelige problematikker, angst eller andet. Han har tidligere været ansat ved Holbæk kommune, hvor han har håndteret opgaver for jobcenter, rusmiddelcenter, familiecenter, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), ungebehandling, socialpsykiatri og rehabilitering.

 

 

Lisette Schmidt – Ledende sygeplejerske

Lisette Schmidt er overordnet medicinansvarlig samt rådgivende i forhold til det sygeplejefaglige og patienternes helbred. Hun er ansvarlig for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere på disse områder.

Heidi Holmegaard Hansen – Sygeplejerske

Heidi har siden færdiguddannelsen erhvervet sig bred psykiatrisk erfaring efter at have arbejdet indenfor specialerne: gerontopsykiatri, åbne afdelinger og retspsykiatrien.
Har ligeledes været behandlende sygeplejerske ved ECT-behandling.
På Skovhus Privathospital er Heidi medicinansvarlig og har særlig fokus på sygeplejefaglige opgaver ved blandt andet modtagelse af nye patienter.

Susanne Bruggisser  Cand. psych. aut., specialist i psykopatologi

Susanne Bruggisser har en bred erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser, miljøterapi, pårørendegrupper og stemmehørergrupper. Derudover har Susanne bred erfaring med supervision, undervisning og videreuddannelse af personalegrupper beskæftiget inden for psykiatrien. Hun har tidligere været ansat ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Holbæk og har de sidste 5 år arbejdet som privatpraktiserende konsulent, bl.a. ved Holbæk Sygehus, Region Sjælland. Derudover har Susanne en 4-årig leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK.

Kit Kjærsgaard – Direktør

Kit Kjærsgaard er direktør på Skovhus Privathospital og tager sig i det daglige af alt det administrative arbejde, herunder de overordnede behandlingsstrategier for Skovhus Privathospital og patienterne. Kit har uddannelse inden for personaleledelse, virksomhedsorganisation  og –økonomi, en 4-årig systemisk og narrativ terapeutuddannelse fra DISPUK og en MBA (Master of Business Administration).

Gitte HillestrømAfdelingsleder

Gitte Hillestrøm er sundhedsfagligt uddannet. Herudover har hun en 3-årig uddannelse inden for systemisk og narrativ terapi. Gitte er afdelingsleder for Skovhus Privathospitals miljøterapeutiske underafdelinger.

Charlotte Nielsen – Afdelingsleder, sagsbehandling

Charlotte Nielsen står for den daglige sagsbehandling for patienterne på Skovhus Privathospital og Skovhus Privathospitals underafdelinger. Derudover er hun sekretær for direktør, psykiatere og psykologer.

Nina Pilegaard Nielsen – Sagsbehandling

Nina Pilegaard Nielsen står for den daglige journalføring samt indrapportering til administrative systemer. Hun deltager derudover i hospitalets planlægning og daglige administration.

Susie Neumann Jørgensen – Administration

Susie deltager i den daglige sagsbehandling for ambulante og indlagte patienter på Skovhus Privathospital. Susie er uddannet kontor overassistent inden for Justitsministeriet og har mange års erfaring indenfor sagsbehandling og bogholderi hos bl.a. ejendomsmægler og autoforhandler.

© Skovhus Privathospital – Personalet