Personalet

Linh Duong – Overlæge, Ph.d., speciallæge i psykiatri

Linh Duong har arbejdet i psykiatrien siden 2003 og afsluttede sin embedseksamen fra Københavns Universitet i 2005. I 2013 opnåede hun sin Ph.d.-grad fra Københavns Universitet, og sideløbende med sin forskning blev hun i 2015 færdiguddannet som speciallæge i psykiatri.
Linh har arbejdet på almenpsykiatriske afdelinger i Glostrup, Hvidovre, Hillerød, Helsingør, Roskilde og Vordingborg. Desuden har hun arbejdet i distriktspsykiatrien i Næstved og Vordingborg og i retspsykiatrien i Slagelse.
Linh har også arbejdet med efteruddannelse af læger, psykologer og andre sundhedspersoner i diagnostik og psykopatologi.

Susanne Gydesen Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Susanne Gydesen har en bred erfaring inden for det psykiatriske felt. Susanne Gydesen har bl.a. arbejdet som børne- og ungdomspsykiater.

Hugo A. Jørgensen – Overlæge, speciallæge i psykiatri

Hugo A. Jørgensen har en lang karriere i Norge bag sig som blandt andet professor i psykiatri, inden han i 2010 blev ansat som overlæge ved distriktspsykiatrien. Siden 2017 har han arbejdet på psykiatrisk klinik i Holbæk og fra oktober 2018 hos Skovhus Privathospital.

Henrik Littauer Overlæge, speciallæge i psykiatri

Henrik Littauer er uddannet i Norge og har en bred psykiatrisk og psykoterapeutisk baggrund, bl.a. fra distriktspsykiatrien og fra Stolpegården. Han er optaget af transkulturelle perspektiver ved psykiatrien og har tidligere haft privat praksis i København.

Allan M. Larsen – Overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Allan Larsen har en mangeårig bred erfaring fra offentlige stillinger i børne- og ungdomspsykiatrien. Han er færdiguddannet læge fra Københavns Universitet i 1996. Han har siden 1998 arbejdet i psykiatrien; først et år i almen psykiatri og siden i i børne- og ungdomspsykiatrien. Han har arbejdet med børn og unge i alle aldersgrupper. Han har fra 2009 til 2020 været tilknyttet psykiatrien i Hillerød og har erfaring indenfor undervisning af medicinstuderende og læger.

Janaki Hyldahl – Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Janaki Hyldahl blev færdiguddannet læge i Sverige i 1996. Da hun i 1997 flyttede til Danmark påbegyndte hun sin specialisering til psykiater. Under sin specialisering arbejdede hun på flere psykiatriske hospitaler; Rigshospitalet, Bispebjerg -, Gentofte – og Sankt Hans Hospital. Som speciallæge har Janaki Hyldahl været ansat i akutpsykiatrien i Region Hovedstaden. De sidste 5 år har hun arbejdet med kulturtilpasset psykiatri, for den samiske minoritet i Finnmark, Norge.

Zoltan Kovacs – Overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi, klinisk lektor

Zoltan Kovacs er uddannet i Ungarn og har arbejdet i psykiatrien siden 1995. Han afsluttede sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1998, blev færdiguddannet som speciallæge i psykiatri i 2004, opnåede sin ph.d.-grad i 2008 og blev færdiguddannet specialist i kognitiv adfærdsterapi i 2009. Siden Zoltan i 2009 flyttede til Danmark, har han været tilknyttet psykiatrien i Aalborg. I de første tre år var han ansat i psykiatrisk akutmodtagelse, efterfølgende startede han Ambulatorium for Liaisonpsykiatri og var faglig leder for enheden indtil 2019, aktuelt er han ansat i Enhed for Bipolar Lidelser. Zoltan har erfaring  med supervision, undervisning og videreuddannelse af læger, sygeplejersker og medicinstuderende. Zoltan har en bred erfaring indenfor almenpsykiatrien, samt en særlig interesse for funktionelle lidelser og psykiske problemstillinger hos patienter med kronisk somatiske sygdomme.

Lisette Schmidt – Ledende sygeplejerske

Lisette Schmidt er overordnet medicinansvarlig samt rådgivende i forhold til det sygeplejefaglige og patienternes helbred. Hun er ansvarlig for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere på disse områder.

Heidi Holmegaard Hansen – Sygeplejerske

Heidi har siden færdiguddannelsen erhvervet sig bred psykiatrisk erfaring efter at have arbejdet indenfor specialerne: gerontopsykiatri, åbne afdelinger og retspsykiatrien.
Har ligeledes været behandlende sygeplejerske ved ECT-behandling.
På Skovhus Privathospital er Heidi medicinansvarlig og har særlig fokus på sygeplejefaglige opgaver ved blandt andet modtagelse af nye patienter.

Susanne Bruggisser  Cand. psych. aut., specialist i psykopatologi

Susanne Bruggisser har en bred erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser, miljøterapi, pårørendegrupper og stemmehørergrupper. Derudover har Susanne bred erfaring med supervision, undervisning og videreuddannelse af personalegrupper beskæftiget inden for psykiatrien. Hun har tidligere været ansat ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Holbæk og har de sidste 5 år arbejdet som privatpraktiserende konsulent, bl.a. ved Holbæk Sygehus, Region Sjælland. Derudover har Susanne en 4-årig leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK.

Kit Kjærsgaard – Direktør

Kit Kjærsgaard er direktør på Skovhus Privathospital og tager sig i det daglige af alt det administrative arbejde, herunder de overordnede behandlingsstrategier for Skovhus Privathospital og patienterne. Kit har uddannelse inden for personaleledelse, virksomhedsorganisation  og –økonomi, en 4-årig systemisk og narrativ terapeutuddannelse fra DISPUK og en MBA (Master of Business Administration).

Majbritt-Nyholm

Majbritt Nyholm – Vicedirektør

Majbritt Nyholm er vicedirektør på Skovhus Privathospital. Majbritt er uddannet sygeplejerske og hygiejnesygeplejerske, har en mastergrad i pædagogik, samt en uddannelse som ledende auditor gennem Dansk Standard. Majbritt har mange års erfaring med ledelse og udvikling af organisationer. Majbritt varetager den direkte ledelse af afdelingslederne og derigennem ledelsen af alle ansatte på Skovhus Privathospital. Majbritt medvirker til, at de besluttede behandlingsstrategier udføres, og patienterne behandles ud fra disse.  

Gitte HillestrømAfdelingsleder

Gitte Hillestrøm er sundhedsfagligt uddannet. Herudover har hun en 3-årig uddannelse inden for systemisk og narrativ terapi. Gitte er afdelingsleder for Skovhus Privathospitals miljøterapeutiske underafdelinger.

Charlotte Nielsen – Afdelingsleder, sagsbehandling

Charlotte Nielsen står for den daglige sagsbehandling for patienterne på Skovhus Privathospital og Skovhus Privathospitals underafdelinger. Derudover er hun sekretær for direktør, psykiatere og psykologer.

Nina Pilegaard Nielsen – Sagsbehandling

Nina Pilegaard Nielsen står for den daglige journalføring samt indrapportering til administrative systemer. Hun deltager derudover i hospitalets planlægning og daglige administration.

Louise Lucia Nielsen – Lægesekretær

Louise Lucia Nielsen er uddannet lægesekretær og har arbejdet i hjertemedicinsk regi ved Sygehus Sønderjylland. Louise arbejder i administrationen på Skovhus Privathospital, hvor hendes daglige arbejde primært består af administrative opgaver samt journalskrivning.

 

Christina Hansen – Lægesekretær

Christina Hansen har været ansat i sundhedsvæsenet som lægesekretær i Distriktspsykiatrisk Ambulatorium i Kalundborg, Psykiatrihospitalet i Dianalund og Psykiaterne i Kalundborg. Hun arbejder desuden som transskribent/fjernskriver. Christina er ansat på Skovhus Privathospital som lægesekretær, hvor hendes daglige arbejde primært består af administrative opgaver og journalskrivning.

© Skovhus Privathospital – Personalet