Personalet

linh-duong

Linh Duong – Overlæge, Ph.d., speciallæge i psykiatri

Linh Duong har arbejdet i psykiatrien siden 2003 og afsluttede sin embedseksamen fra Københavns Universitet i 2005. I 2013 opnåede hun sin Ph.d.-grad fra Københavns Universitet, og sideløbende med sin forskning blev hun i 2015 færdiguddannet som speciallæge i psykiatri.
Linh har arbejdet på almenpsykiatriske afdelinger i Glostrup, Hvidovre, Hillerød, Helsingør, Roskilde og Vordingborg. Desuden har hun arbejdet i distriktspsykiatrien i Næstved og Vordingborg og i retspsykiatrien i Slagelse.
Linh har også arbejdet med efteruddannelse af læger, psykologer og andre sundhedspersoner i diagnostik og psykopatologi.

Bjørn Kaldan Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Bjørn Kaldan har praktiseret som psykiater på flere af Danmarks psykiatriske hospitaler, herunder Sct. Hans Hospital, AUH Risskov, Amtshospitalet i Nykøbing Sj. m.fl. Bjørn har desuden været psykiater på Anstalten ved Herstedvester, samt været administrerende overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling i Nykøbing Sj., med ansvar for bl.a. Danmarks eneste sikringsafdeling.

Susanne Gydesen Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Susanne Gydesen har en bred erfaring inden for det psykiatriske felt. Susanne Gydesen har bl.a. arbejdet som børne- og ungdomspsykiater.

Aleksandar Jovanovic Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Aleksandar Jovanovic afsluttede sit medicinstudie ved Universitetet i Beograd i 1998, og har boet i Danmark siden 2000. I 2008 blev han uddannet som speciallæge i psykiatri. Aleksandar har efterfølgende uddannet sig inden for kognitiv psykoterapi.

Aleksandar har arbejdet i psykiatrien i over tolv år inklusive specialisering, hvor han blandt andet har arbejdet på de
psykiatriske centre i Glostrup, Nykøbing F, Maribo, Vordingborg, Aalborg Universitetshospital og senest i Regionspsykiatrien i Horsens.

Henrik Littauer Overlæge, speciallæge i psykiatri

Henrik Littauer er uddannet i Norge og har en bred psykiatrisk og psykoterapeutisk baggrund, bl.a. fra distriktspsykiatrien og fra Stolpegården. Han er optaget af transkulturelle perspektiver ved psykiatrien og har tidligere haft privat praksis i København.

Janaki Hyldahl – Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Janaki Hyldahl blev færdiguddannet læge i Sverige i 1996. Da hun i 1997 flyttede til Danmark påbegyndte hun sin specialisering til psykiater. Under sin specialisering arbejdede hun på flere psykiatriske hospitaler; Rigshospitalet, Bispebjerg -, Gentofte – og Sankt Hans Hospital. Som speciallæge har Janaki Hyldahl været ansat i akutpsykiatrien i Region Hovedstaden. De sidste 5 år har hun arbejdet med kulturtilpasset psykiatri, for den samiske minoritet i Finnmark, Norge.

Lisette Schmidt – Ledende sygeplejerske

Lisette Schmidt er overordnet medicinansvarlig samt rådgivende i forhold til det sygeplejefaglige og patienternes helbred. Hun er ansvarlig for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere på disse områder.

Heidi Holmegaard Hansen – Sygeplejerske

Heidi har siden færdiguddannelsen erhvervet sig bred psykiatrisk erfaring efter at have arbejdet indenfor specialerne: gerontopsykiatri, åbne afdelinger og retspsykiatrien.
Har ligeledes været behandlende sygeplejerske ved ECT-behandling.
På Skovhus Privathospital er Heidi medicinansvarlig og har særlig fokus på sygeplejefaglige opgaver ved blandt andet modtagelse af nye patienter.

Nisha Licht Sygeplejerske

Nisha Licht er uddannet sygeplejerske med mangeårig erfaring inden for sygepleje, bl.a. fra hjemmeplejen, offentlige sygehuse samt den offentlige psykiatri.

Louise Ibsen – Social og Sundhedsassistent

Louise er udannet Social og Sundhedsassistent og har været det i 15 år,  og har i mange år været i forskellige offentlige stillinger. Bla andet. Hospital, plejecentre, hjemmepleje og retspsykiatri. Hun har siddet i flere forskellige koordinerende og ledende stillinger. Louise er medicinansvarlig på Skovhus Privathospital

 

Betina Evald Cand. psych. aut.

Betina Evald, cand.psych.aut, er uddannet psykolog og har arbejdet inden for det psykiatriske område siden sin færdiguddannelse. Hun har derfor bred erfaring med psykoterapeutisk behandling af psykiatriske lidelser, udredning, miljøterapeutisk behandling samt psykoedukation for patienter og pårørende. Derudover står Betina for stemmehørergrupper for personer, der på forskellig vis oplever, at stemmer, syner eller lignende forstyrrer deres hverdag. Betina har taget kurser og videreuddannet sig inden for såvel systemisk og narrativ terapi som psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi.

Susanne Bruggisser Cand. psych. aut., specialist i psykopatologi

Susanne Bruggisser har en bred erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser, miljøterapi, pårørendegrupper og stemmehørergrupper. Derudover har Susanne bred erfaring med supervision, undervisning og videreuddannelse af personalegrupper beskæftiget inden for psykiatrien. Hun har tidligere været ansat ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Holbæk og har de sidste 5 år arbejdet som privatpraktiserende konsulent, bl.a. ved Holbæk Sygehus, Region Sjælland. Derudover har Susanne en 4-årig leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK.

Tina Bjerregaard Sagsbehandler og akkrediteringskoordinator

Tina Bjerregaard  står for den daglige sagsbehandling for patienterne på Skovhus Privathospital og Skovhus Privathospitals underafdelinger. Derudover er hun sekretær for sygehuschefen, psykiatere og psykologer.

Charlotte Nielsen – Sagsbehandler

Charlotte Nielsen står for den daglige sagsbehandling for patienterne på Skovhus Privathospital og Skovhus Privathospitals underafdelinger. Derudover er hun sekretær for sygehuschefen, psykiatere og psykologer.

Kit Kjærsgaard – Sygehuschef

Kit Kjærsgaard er sygehuschef på Skovhus Privathospital og tager sig i det daglige af alt det administrative arbejde, herunder de overordnede behandlingsstrategier for Skovhus Privathospital og patienterne. Kit har uddannelse inden for personaleledelse, virksomhedsorganisation  og –økonomi og har desuden en 4. årig systemisk-narrativ terapeutuddannelse fra DISPUK.

Malene Ehlerts Souschef, familie – og netværksterapeut

Malene Ehlerts er uddannet socialpædagog. Derudover har hun taget en treårig uddannelse i systemisk og narrativ terap, og hun er uddannet familieterapeut fra DISPUK-uddannelsescentret i Århus.

Gitte HillestrømAfdelingsleder

Gitte Hillestrøm er sundhedsfagligt uddannet. Herudover har hun en 3-årig uddannelse inden for systemisk og narrativ terapi. Gitte er afdelingsleder for Skovhus Privathospitals miljøterapeutiske underafdelinger.