Personalet

Linh Duong – Overlæge, Ph.d., speciallæge i psykiatri

Linh Duong har arbejdet i psykiatrien siden 2003 og afsluttede sin embedseksamen fra Københavns Universitet i 2005. I 2013 opnåede hun sin Ph.d.-grad fra Københavns Universitet, og sideløbende med sin forskning blev hun i 2015 færdiguddannet som speciallæge i psykiatri.
Linh har arbejdet på almenpsykiatriske afdelinger i Glostrup, Hvidovre, Hillerød, Helsingør, Roskilde og Vordingborg. Desuden har hun arbejdet i distriktspsykiatrien i Næstved og Vordingborg og i retspsykiatrien i Slagelse.
Linh har også arbejdet med efteruddannelse af læger, psykologer og andre sundhedspersoner i diagnostik og psykopatologi.

Susanne Gydesen Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Susanne Gydesen har en bred erfaring inden for det psykiatriske felt. Susanne Gydesen har bl.a. arbejdet som børne- og ungdomspsykiater.

Hugo A. Jørgensen – Overlæge, speciallæge i psykiatri

Hugo A. Jørgensen har en lang karriere i Norge bag sig som blandt andet professor i psykiatri, inden han i 2010 blev ansat som overlæge ved distriktspsykiatrien. Siden 2017 har han arbejdet på psykiatrisk klinik i Holbæk og fra oktober 2018 hos Skovhus Privathospital.

Torben Houman Andersen – Overlæge, speciallæge i psykiatri

Torben Houman Andersen blev speciallæge i psykiatri i 2010 og har siden arbejdet som 1. reservelæge i Hillerød, Vordingborg og Aalborg, samt som afdelingslæge i Viborg og Hillerød og som overlæge i Helsingør, Aalborg og Hjørring. Torben har også gjort konsulentvirksomhed på socialpsykiatriske institutioner i Nordsjælland og Nordjylland.

Henrik Littauer Overlæge, speciallæge i psykiatri

Henrik Littauer er uddannet i Norge og har en bred psykiatrisk og psykoterapeutisk baggrund, bl.a. fra distriktspsykiatrien og fra Stolpegården. Han er optaget af transkulturelle perspektiver ved psykiatrien og har tidligere haft privat praksis i København.

Janaki Hyldahl – Overlæge, speciallæge i psykiatri 

Janaki Hyldahl blev færdiguddannet læge i Sverige i 1996. Da hun i 1997 flyttede til Danmark påbegyndte hun sin specialisering til psykiater. Under sin specialisering arbejdede hun på flere psykiatriske hospitaler; Rigshospitalet, Bispebjerg -, Gentofte – og Sankt Hans Hospital. Som speciallæge har Janaki Hyldahl været ansat i akutpsykiatrien i Region Hovedstaden. De sidste 5 år har hun arbejdet med kulturtilpasset psykiatri, for den samiske minoritet i Finnmark, Norge.

Erica Høegh – Overlæge, speciallæge i psykiatri

Erica Høegh har en bred erfaring inden for almenpsykiatrien med særligt fokus på akutpsykiatri. Erica har arbejdet på Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrien Øst i Roskilde og Psykiatrien Vest i Slagelse. Erica har også arbejdet med efteruddannelse af læger, psykologer og andet sundhedspersonale i diagnostik og psykopatologi og har holdt oplæg for PsykInfo i Region Sjælland.

Lisette Schmidt – Ledende sygeplejerske

Lisette Schmidt er overordnet medicinansvarlig samt rådgivende i forhold til det sygeplejefaglige og patienternes helbred. Hun er ansvarlig for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere på disse områder.

Heidi Holmegaard Hansen – Sygeplejerske

Heidi har siden færdiguddannelsen erhvervet sig bred psykiatrisk erfaring efter at have arbejdet indenfor specialerne: gerontopsykiatri, åbne afdelinger og retspsykiatrien.
Har ligeledes været behandlende sygeplejerske ved ECT-behandling.
På Skovhus Privathospital er Heidi medicinansvarlig og har særlig fokus på sygeplejefaglige opgaver ved blandt andet modtagelse af nye patienter.

Susanne Bruggisser  Cand. psych. aut., specialist i psykopatologi

Susanne Bruggisser har en bred erfaring med udredning og behandling af psykiatriske lidelser, miljøterapi, pårørendegrupper og stemmehørergrupper. Derudover har Susanne bred erfaring med supervision, undervisning og videreuddannelse af personalegrupper beskæftiget inden for psykiatrien. Hun har tidligere været ansat ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Holbæk og har de sidste 5 år arbejdet som privatpraktiserende konsulent, bl.a. ved Holbæk Sygehus, Region Sjælland. Derudover har Susanne en 4-årig leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK.

Kit Kjærsgaard – Direktør

Kit Kjærsgaard er direktør på Skovhus Privathospital og tager sig i det daglige af alt det administrative arbejde, herunder de overordnede behandlingsstrategier for Skovhus Privathospital og patienterne. Kit har uddannelse inden for personaleledelse, virksomhedsorganisation  og –økonomi og har desuden en 4. årig systemisk og narrativ terapeutuddannelse fra DISPUK.

Majbritt-Nyholm

Majbritt Nyholm – Vicedirektør

Majbritt Nyholm er vicedirektør på Skovhus Privathospital. Majbritt er uddannet sygeplejerske og hygiejnesygeplejerske, har en mastergrad i pædagogik, samt en uddannelse som ledende auditor gennem Dansk Standard. Majbritt har mange års erfaring med ledelse og udvikling af organisationer. Majbritt varetager den direkte ledelse af afdelingslederne og derigennem ledelsen af alle ansatte på Skovhus Privathospital. Majbritt medvirker til, at de besluttede behandlingsstrategier udføres, og patienterne behandles ud fra disse.  

Malene Ehlerts Souschef, familie – og netværksterapeut

Malene Ehlerts er uddannet socialpædagog. Derudover har hun taget en treårig uddannelse i systemisk og narrativ terapi, og hun er uddannet familieterapeut fra DISPUK-uddannelsescentret i Århus.

Gitte HillestrømAfdelingsleder

Gitte Hillestrøm er sundhedsfagligt uddannet. Herudover har hun en 3-årig uddannelse inden for systemisk og narrativ terapi. Gitte er afdelingsleder for Skovhus Privathospitals miljøterapeutiske underafdelinger.

Charlotte Nielsen – Afdelingsleder, sagsbehandling

Charlotte Nielsen står for den daglige sagsbehandling for patienterne på Skovhus Privathospital og Skovhus Privathospitals underafdelinger. Derudover er hun sekretær for direktør, psykiatere og psykologer.

Nina Pilegaard Nielsen – Sagsbehandling

Nina Pilegaard Nielsen står for den daglige journalføring samt indrapportering til administrative systemer. Hun deltager derudover i hospitalets planlægning og daglige administration.

Louise Lucia Schou Nielsen – Lægesekretær

Louise Lucia Schou Nielsen er uddannet lægesekretær fra 2017 i Sønderjylland og har herefter arbejdet i hjertemedicinsk regi ved Sygehus Sønderjylland frem til medio 2019. Hun startede ved administrationen på Skovhus Privathospital i december 2019, hvor hendes daglige arbejde primært består af administrative opgaver samt journalskrivning.

Christina Birgitte Hansen – Lægesekretær

Christina Birgitte Hansen har været ansat i sundhedsvæsenet som lægesekretær siden 1997. Hun har været ansat i Distriktpsykiatrisk Ambulatorium i Kalundborg, Pyskiatrihospitalet i Dianalund og Psykiaterne i Kalundborg. Hun har fra december 2019 været ansat på Skovhus Privathospital som lægesekretær, hvor hun dagligt arbejder med administrative opgaver og journalskrivning.

 

© Skovhus Privathospital – Personalet