Om Skovhus Privathospital

Skovhus Privathospital – mere end et hospital
Et af Danmarks første private psykiatriske hospitaler for unge og voksne ligger i naturskønne omgivelser nær by, skov og strand. Skovhus Privathospital er beliggende i det smukke Annebergparken ved Isefjorden to kilometer syd for Nykøbing Sj. i det nordøstlige hjørne af halvøen Odsherred i Nordvestsjælland.
Gode fysiske rammer og et fagligt veluddannet personale med årelang og bred erfaring indenfor det psykiatriske område er udgangspunktet for Skovhus Privathospital. Målgruppen er unge og voksne fra alderen 12 år og op med forskellige psykiatriske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser og/eller socialt utilpassede personer.

Skovhus Privathospital er en del af det udvidede frie sygehusvalg. Læs mere her

Bredt uddannet personale
Vi er et bredt tværfagligt uddannet team, bestående af psykiatere, psykologer, sagsbehandlere, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, supervisorer, terapeuter og familieterapeut. Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske behandlingsprincipper og en socialkonstruktionistisk holdning, hvor narrativ teori og praksis spiller en aktiv rolle. Skovhus Privathospital tilbyder et privat professionelt alternativ til det eksisterende behandlings- og undersøgelsestilbud i offentligt regi.

Pårørende og patient spiller aktiv rolle
Det nære netværk vil – såfremt patienten ønsker det – blive inddraget i behandlingen, og Skovhus Privathospital prioriterer, at patienterne og deres pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi er af den overbevisning, at vi kommer langt med at være åbne, lyttende og fleksible og ved at have fokus på kommunikation i vores daglige samarbejde med patienten. Vi er meget imødekommende over for et tæt samarbejde med pårørende og det nærmeste netværk. Det skal oplyses, at dette tætte samarbejde med de pårørende primært vil være i form af kontakt til patientens sundhedsfaglige kontaktsperson samt famillieterapeuten.

Forandring gennem egen styrke og vilje
På Skovhus Privathospital har vi en idé om, at udvikling først og fremmest sker, når man har en åben og ærlig kontakt, kombineret med et krav om at tage ansvaret for egne valg og ønsker. Hvis vi skal kunne hjælpe, er det vigtigt, at patienten tager stilling til, hvad han/hun ønsker sig af sit liv. Vi tror på, at forandring sker gennem viljen til selv at ville noget. Det er vores vision, at patienterne skal inddrages så meget i hverdagen som muligt, derfor står patienterne og personalet selv for den daglige madlavning i den udstrækning, de er motiveret for det.
I det hele taget bestræber vi os på at tilbyde et helhedsorienteret behandlingsforløb, hvor patienten hele tiden er omdrejningspunktet. Målet er at mindske patienternes symptomer og øge livskvaliteten.

Kvalitetssikring
Skovhus Privathospital er blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Læs mere her…

 

 

 

© Skovhus Privathospital