Medicinering

Medicin må aldrig stå alene
Medicin til personer med psykiske problemer har udviklet sig positivt inden for de sidste 20 år. Det betyder, at vi i dag har rigtig meget og god medicin, som er en uundværlig hjælp til den enkelte på vej mod et liv, hvor styringen igen hviler i egne hænder. Men medicin kan ikke stå alene. På Skovhus Privathospital går vi ind for at bruge et minimum af medicin, og vi har stor fokus på hele tiden at rette medicineringen ind efter de færdigheder, der opnås i den øvrige terapi.

Dokumenteret virkning
Medicinering er ofte den bedst dokumenterede behandling mod en psykiatrisk lidelse. Antipsykotisk medicin har især en stort effekt på symptomer som vrangsforestillinger og hallucinationer, og det kan hjælpe mod visse patienters tendens til at isolere sig og regrediere.
På Skovhus Privathospital ved vi af erfaring, hvor stor en betydning det har at få terapeutisk hjælp ved siden af medicineringen. Medicineringen gør det muligt at skabe et samarbejde, men terapien hjælper patienten med at håndtere livet.

Fokus på at mindske bivirkninger
Lægerne og personalet på Skovhus Privathospital er meget opmærksomme på de bivirkninger, som ofte følger med visse former for medicin, herunder neurologiske bivirkninger som muskelstivhed, vægtøgning, træthed, påvirkning af blodsukkerniveau m.v.
Ved at føre løbende tilsyn med patientens bivirkninger kan lægerne og personalet i samarbejde med patienten ændre behandlingen, så bivirkningerne bliver mindre generende, idet at det er vores erfaring, at bivirkningerne har stor betydning for psykiske patienters vilje til at følge behandlingen.