LUP rapporterne

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

LUP Psykiatri gennemføres på vegne af Danske Regioner.
Hvert år bliver de Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og Pårørendeoplevelser i psykiatrien gennemført (LUP Psykiatri). Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse og bliver gennemført for de fem regioner og Danske Regioner.
Blandt indlagte og ambulante voksne patienter samt børn & unge og forældre på psykiatriske centre bliver undersøgelsen gennemført hvert år. Hvert tredje år gennemføres der også en undersøgelse af de pårørendes oplevelser.
Det betyder, at LUP Psykiatri består af i alt otte delundersøgelser.
 
LUP rapporter