Kvalitetssikring

Skovhus Privathospital er blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS).Vi er glade for at kunne dokumentere en høj kvalitet af vores ydelser.

Her kan du læse Skovhus Privathospitals akkrediteringsrapporter

Her kan du læse mere om akkrediteringen på Den Danske Kvalitetsmodel